Børn og unge

Børn og unge

Alle børn og unge har ifølge FN's Børnekonvention, artikel 12, ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem.

Det tager vi alvorligt i Move1, og derfor er vi bl.a. trænede i at lave strukturerede børnesamtaler med fokus på at lade barnet tale om det, der er svært.

Move1's konsulenter fungerer også som kontaktpersoner for unge og som samværskonsulenter i bl.a. højkonfliktsager.

Gennem løsningsfokuserede samtaler og støtteforløb støtter vi børn og unge med at finde fodfæste i livet og underbygge hverdagens trivsel og udvikling.

 

 

Vi støtter børn & unge med

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Move1 kan tilbyde jer.