Kontaktperson for børn og unge

Kontaktperson for børn og unge

Et kontaktpersonforløb er et fagligt pædagogisk tilbud til sårbare børn og unge, der har det svært. I forløbet fungerer kontaktpersonen som en aktivt lyttende og tydelig voksen, der står til rådighed for børn og unge med henblik på at:

  • Skabe en særlig kontakt, som barnet/den unge selv ønsker og accepterer.
  • Fastholde kontakten ved hjælp af regelmæssigt samvær i og udenfor hjemmet.
  • Støtte barnet/den unge i at blive en del af fællesskabet.
  • Støtte op om evt. forandringer i barnets/den unges liv.


I udvælgelsen af en kontaktperson tager vi altid højde for at skabe det rette match mellem barnet/den unge og kontaktpersonen. Herefter vil den udvalgte kontaktperson i starten af et kontaktforløb arbejde med at skabe de rette relationer til barnet/den unge og den pågældende familie. Dette for at skabe både fortrolighed og tryghed i det kommende samarbejde.

 

"Det gjorde en forskel at have en at snakke med og se op til"

Frank, der tidligere har haft en kontaktperson

 

I Move1 er det et overordnet mål i vores pædagogiske arbejde, at barnet/den unge bliver en kompetent aktør i eget liv. I kontakten med barnet/den unge tager kontaktpersonen derfor udgangspunkt i barnets/den unges kompetencer og ønsker for fremtiden.

Vi mener, at vejen til en hurtig udvikling er at gøre mere af det, der allerede virker. Derfor kigger kontaktpersonen i fællesskab med barnet/den unge og familien under forløbet nærmere på, hvilke løsninger der allerede virker i barnets/den unges hverdag. Dette med henblik på at motivere barnet/den unge og familien til at gøre mere af lige præcis dét.

Kontaktpersonen står til rådighed, når der er brug for det – hele døgnet, året rundt. Det mener vi er vigtigt for at kunne skabe varige relationer.

Sideløbende med kontakten til barnet/den unge holder vi den pågældende socialrådgiver informeret om forløbet via skriftlige orienteringer. Dette for at skabe gennemsigtighed i vores arbejde, men også for at sikre, at alle parter kan følge med i den udvikling, der sker i barnet/den unge undervejs.

 

 Læs mere om Move1's kontaktpersonforløb i denne folder

 

 

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Move1 kan tilbyde jer.