Priser 2017

Honoraroversigt reguleres hvert år i januar. 

 

Etablerings honorar  

1.932 kr. dækker tidsforbrug til planlægning og samtale med de implicerede parter o.l. inden opstart af forløb. 

 

Støtte- og kontaktperson for unge og voksne

Maxi pakke 15 timer pr uge 8.148 kr.  

Mediopakke 10 timer pr uge 5.432 kr. 

Mini pakke 5 timer pr uge 2.716 kr.  

Prisen dækker kontakt hele døgnet.  

Dertil skal påregnes transportudgift samt beløb til aktiviteter. 

 

Mentor 

Maxi pakke 15 timer pr uge 8.285 kr.  

Mediopakke 10 timer pr uge 5.432 kr.  

Mini pakke 5 timer pr uge 2.716 kr. 

 

Børne- og ungesamtaler

Honorar pr. time: 711 kr. 

Der beregnes 1 time for forberedelse og afslutning pr. samtale + konkret køre tid fra Ballerup til familiens bopæl.  

 

§ 54 Støtteperson for forældre med anbragte børn

Honorar udregnes fra opgave til opgave og vil dække samtaler på forældres bopæl, fri telefonrådgivning og egen supervision. 

 

Netværks Gruppen - forældre til anbragte børn 

Honorar halvårligt: 2.910 kr.    

Dækker lokaleleje, forplejning, materialer og konsulentlønninger.  

 

Støtteperson for voksne og ADHD-vejleder for børn og forældre 

Honorar pr. time: 711 kr.  

Der beregnes 1 time for forberedelse og afslutning af hvert familiebesøg + konkret køre tid fra Ballerup til familiens bopæl.  

 

Flex Familie Rådgivning 

FFR er et mobilt og fleksibelt døgntilbud til udsatte børn, unge og deres familier i eget hjem. 

Honorar pr time: 711 kr.

Der beregnes 1 time for forberedelse og afslutning af hvert familiebesøg + konkret køre tid fra Ballerup til familiens bopæl.  

 

Løsningsfokuseret samtale og coaching

Honorar pr. samtale: 888 kr. ved enkeltpersoner (1 time).   

Honorar pr. samtale: 1.524 kr. ved gruppesamtaler (1.5 time). 

Samtalerne foregår i Move 1`s lokaler i Ballerup.  

Ønskes samtale uden for Move 1`s lokaler i Ballerup, må der påregnes tillæg for køretid.

 

Samværsopgaver

Honorar for samværsopgaver beregnes på grundlag af det konkrete timeforbrug. 

Honorar pr. time: 883 kr. på hverdage indtil kl. 18.00.

Honorar pr. time: 995 kr. på hverdage efter kl. 18.00 samt fredage efter kl. 15.00, lørdage, søndage og helligdage. 

Der beregnes 1 time for forberedelse og afslutning af hvert samvær samt 1 time til beskrivelse af samværet. Socialrådgiver vil modtage rapport/forløbsbeskrivelse af samværet senest 48 timer efter samvær.

 

Øvrige ydelser

Takster ved øvrige ydelser aftales efter opgavernes omfang i samarbejde med kunden.  

Kilometergodtgørelse beregnes efter statens højeste takst for kørsel. Alle honorar er inkl. Supervisionsandel. v

I alle konsulentopgaver udarbejdes en skriftlig aftale om formål, forventet tidsforbrug og pris.  

 

 

 

Alle honorarer opkræves månedsvis bagud. Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 1 måned.

Har du brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om hvilke løsninger Move1 har til dig og din arbejdsplads.