Kontaktperson + 18 år

Kontaktperson + 18 år

Alle unge har ret til en god start på voksenlivet

Sårbare unge har ofte levet et liv i skyggen af det normale samfund gennem barndommen og mange har gennem livet skulle tilpasset sig særlige skoletilbud, og særlige bo og fritid systemer under den offentlige sektor. 

I overgangen fra ung til voksen, ændres det offentlige hjælpe systemet for udsatte unge. Der er forventninger om at de skal være selvhjulpen og komme i gang med uddannelse eller job. 

Det er en stor opgave at tage vare på sig selv og være aktør i eget liv. Det forventes at unge voksne skal kunne overskue privat økonomi, en lejlighed, kost, motion, livsstil, kærester, venner og familie. Samtidig står det højt på unges ønske liste at være en del af normal samfundet. 

Move1 arbejder med en innovativ og ressourcebaseret tilgang i forandringsarbejdet med sårbare og udsatte unge. Kontaktpersoner/konsulenter benytter sig af en løsningsfokuseret tilgang i samarbejdet med udsatte unge. Centralt for denne tilgang er, at man primært fokuserer på den enkeltes ønsker og mål for fremtiden, frem for at grave sig ned i nuværende problemer.  

I stedet for at analysere fortidens nederlag, drager vi sammen læring af den unges tidligere succeser og individuelle ressourcer. Sammen med den unge søger vi at klarlægge et detaljeret billede af hans eller hendes ønsker for fremtiden, og vi støtter den unge i at tage de første konkrete skridt i retning af denne fremtid. Move1's konsulenter støtter løbende den unge med at monitorere, hvor langt han eller hun er kommet i forhold til at nå sine mål.  

Hvis en sårbar ung voksen reelt skal have en chance, på lige for med øvrige unge, på arbejdsmarkedet, skal indsatsen omkring egen selvstændighed skærpes – Move1 har mange års erfaring med at samarbejde løsningfokuseret og støtte den unge voksne, i at blive aktører i og tage ejerskab for eget liv.

Har du brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om hvilke løsninger Move1 har til dig og din arbejdsplads.