Mentorordning

Mentorordning

Sårbare borgere har behov for en kombination af arbejde/uddannelse og støtteforanstaltning på det nære plan. Hvis borgeren skal opnå varig positiv social udvikling, og derved fortsat være tilknyttet arbejdsmarked gennem hele voksenlivet – Det arbejder Move1 for.

 Borgerens udbytte af en mentorordning hos Move1:

  • Blive bevidst om egne ressourcer
  • Social udvikling
  • Fleksibel kontakt til mentor
  • Fokus på ønsker i livet

 Udsatte/sårbare borgere har ofte levet et liv i skyggen af det normale samfund og mange har gennem livet skulle tilpasset sig særlige skoletilbud, samt særlige bo og fritid systemer under den offentlige sektor.

De borgere kan ha været udsatte eller udstødte gennem mange år, og har opbygget overlevelses strategier og rutiner der beskyttede dem mod nederlag i hverdagen. Der er forventninger om at borgere skal være selvhjulpen og komme i gang med uddannelse eller job. Det kan være en stor opgave at tage vare på sig selv og være aktør i eget liv. Borgere skal kunne overskue privat økonomi, en lejlighed, kost, motion, livsstil, kærester, venner og familie. Samtidig er det et ønske for de udsatte/sårbare borgere at være en del af det normale samfund.

 Det offentliges udbytte af en mentorordning med Move1:

  • Fastholdelse af borger i gode vaner
  • Støtte i udvikling af selvstændighed
  • Fokus på at blive selvforsørgende
  • Støtte i at tage ejerskab for eget liv

Det kræver en stor indsats fra den enkelte borger, at kunne leve op til samfundets forventninger.

Særligt arbejde eller uddannelse giver status og er med til at give identitet. For de udsatte/sårbare borgere, kan det være en stor udfordring at indgå på en arbejdsplads eller uddannelse - fx. overholdelse af mødetider, forpligtigelse og indgå i socialt fællesskab med kollegaer.

Der er mange arbejdsgivere, i både privat og offentligt regi, der ønsker at hjælpe udsatte unge med arbejde. Når en sårbar borger reelt skal have en chance, på lige for med øvrige på arbejdsmarkedet, skal indsatsen omkring egen selvstændighed skærpes – Move1 arbejder løsningfokuseret og støtter borgeren i at blive aktører i og tage ejerskab for eget liv.

”Hun er lyttende og forstående”

Inger Højer

Har du brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om hvilke løsninger Move1 har til dig og din arbejdsplads.