PUK - ressourceforløb for ledige

PUK – En god start

PUK skaber en løsningsfokuseret, ressourceskabende og helhedsorienteret indsats til borgere over 18 år.

Ved et ressourceforløb i PUK fastholdes borgere i aktivering, med daglig personlig kontakt mellem borgeren og Move1, samt møderegistrering. Jobcenter og sagsbehandler får løbende skriftlige opdateringer hver 8. uge. Forløbet vil give afklaring på borgerens bedste håb og mål med fokus på uddannelse, praktik, jobmuligheder, samt overblik over mødestabilitet.

PUK ressourceforløb er inddelt i 4 moduler og varer mellem 1 år og 5 år.


I slutningen af PUK-forløbet får borgeren en personlig rekrutteringstest. Rekrutteringstesten giver borgeren et ekstra værktøj og en støtte til at se egne kompetencer og vælge vej mod den rigtige uddannelse, praktik eller job.
Der er løbende optag på PUK-ressourceforløb

På en uge vil borgeren have følgende tilbud:

 • 3 undervisningsdage i PUK’s lokaler
 • 1 ugentligt møde med andre borgere på samme modul
 • 2 træningsdage med socialkonsulent, i fitness eller naturen
 • 1-2 personlige mentorsamtaler, i borgerens hjem, PUK’s lokaler, over telefon eller SKYPE.

Under PUK-ressourceforløb bliver borgeren styrket i:

 • Trivsel; privat og professionelt
 •  Sociale kompetencer
 • Motion og hygiejne
 • Kost og ernæring
 • Personlig fremtoning
 • Jobansøgning og CV udarbejdelse
 • Træning i job og praktik samtaler
 • Mødet med nye mennesker
 • Salg og service
 • Online selvhjælp, som e-boks, job-net, søge støtte

Et ressourceforløb i PUK koster 4.047 kr. pr uge, og bliver faktureret pr. måned. Når et ressourceforløb i PUK er startet op, anbefaler vi, at dette færdiggøres og at borgeren deltager i minimum 52 uger. Dette er for at sikre at borgerens kompetencer bliver forankret. Forløbet
kan dog sættes i bero eller afsluttes, hvis der findes en praktikplads, uddannelsesstart, eller job.

Prisen inkluderer:
Undervisning, mentortimer, fitness abonnement, rekrutteringstest, undervisningsmateriale, daglig personlig kontakt med mentor, kørsel til borgerens hjem, morgenmad én dag om ugen, samtale med kostvejleder, kaffe, te, vand, eftermiddags snacks, lån af pc’er i Move1’s lokaler, skriftlige opdateringer til sagsbehandler.

PUK – ressourceforløb er en del af Move1. Vi støtter borgere i forandringsprocesser. Vi har fokus på ressourcer, styrker og tidligere successer. 

Undervisningen vil foregå i ForandringsAkademiets lokaler på Centrumgaden 1, 1 sal, 2750 Ballerup.

”Der er er jo en grund til at de borgere du fik i forløb alle fik det bedre og kom op i tid m.v. :)”

Lene Becker – HR konsulent

Har du brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om hvilke løsninger Move1 har til dig og din arbejdsplads.