Honorarer 2017

Honoraroversigt reguleres hvert år i januar.

Etablerings honorar
1.932 kr. Dækker tidsforbrug til planlægning og samtale med de implicerede parter o.l. inden opstart af forløb.

PUK ressourceforløb 
inkl. Fitness abonnement pr uge: 4.140 kr. 
Ved ressourceforløb faktureres månedsvis bagud. 
Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 1 måned. 

Mentor 
Maxi pakke 15 timer pr uge 8.285 kr.
Mediopakke 10 timer pr uge 5.524 kr.  
Mini pakke 5 timer pr uge 2.762 kr. 
Ved udviklingsforløb faktureres månedsvis bagud. 
Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 1 måned. 

Løsningsfokuseret samtale og coaching 
Honorar pr. samtale: 888 kr. ved enkeltpersoner (1 time).  
Honorar pr. samtale: 1.524 kr. ved gruppesamtaler (1.5 time).  
Samtalerne foregår i Move 1`s lokaler i Ballerup  
Ønskes samtale uden for Move 1`s lokaler i Ballerup, må der påregnes tillæg for køretid. 

Supervision 
1.276 kr. Pr. Påbegyndt time 

Foredrag, kurser og seminar 
Se priser under specifikke kurser 
Alle priser er tilpasset konkret timeforbrug og er inkl. materialer og forberedelse. 

 

Øvrige ydelser

Øvrige ydelser aftales efter opgavernes omfang i samarbejde med kunden. 

Betaling for deltagelse i foredrag, kurser og seminar skal finde sted 3 uger før afholdelse. Herefter er tilmelding bindende.  

Ved aktivitet uden for ForandringsAkademiet beregnes køretimer udregnet på krak.dk og kilometergodtgørelse efter statens højeste takst for kørsel. 

Ønskes mere information om ydelsernes indhold og pædagogisk metodevalg henvises til vores hjemmeside www.move1-konsulent.dk eller ring på tlf. nr. 41 18 10 30 for aftale om personligt møde.

 

Har du brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om hvilke løsninger Move1 har til dig og din arbejdsplads.