Medarbejdere

Medarbejdere

Tider med forandring, besparelser og sammenlægninger kræver nytænkning, overskud og omstilling.  

Vi tilbyder at være medspillere i denne proces og derved sikre, at hele personalegruppen er klædt på til virksomhedens/institutionens nye målsætninger og arbejdsopgaver.  

Vi kan:  

  • igangsætte og facilitere processer med opfølgning i personalegrupper  
  • komme med input og inspiration til personalemøder  
  • inspirere og igangsætte nye udfordringer på arbejdspladsen 
  • være tovholder/oplægsholder på temadage  
  • sikre at sammenlægning af flere kulturer, f.eks. 2 institutioner eller 2 teams, bliver en succes  
  • skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen 
  • give støtte til jeres ønske om forandringer  
  • yde supervision  
  • stille de rigtige spørgsmål  
  • tilbyde både korte og lange forløb

Har du brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om hvilke løsninger Move1 har til dig og din arbejdsplads.