Medarbejdersupervision

Medarbejdersupervision

Move1 tilbyder medarbejdersupervision for enkelte teams eller alle ansatte i virksomheden eller organisationen.  

Sæt erfaringsudveksling og videndeling i system!   

Med udgangspunkt i gruppebaseret løsningsfokuseret medarbejdersupervision, kan et team dele viden og erfaringer i en struktureret proces med en ekstern supervisor til at styre processen.  

Der er både en økonomisk og udviklingsmæssig gevinst for virksomheder at investere i gruppesupervision. Det skaber rum for videndeling på tværs af organisationen. Det sikrer, at alle ansatte har fokus på et fælles mål.  

Den anerkendende løsningsfokuserede supervision, kredser om konflikthåndtering, medarbejdertrivsel og forankring af virksomhedens vision.   

Kravet til ansatte om engagement og autenticitet er ikke blevet mindre gennem årene og de befinder sig i en position, hvor de ofte er presset på mange fronter.  

  

Så for at undgå stress, udbrændthed og langtidssygemeldinger er det væsentligt, at virksomheder tilbyder deres ansatte et rum, hvor de kan læsse af og dele de mange udfordringer.   

Gruppe-medarbejdersupervision skal anskues som en forbyggende indsats og en investering i virksomheden.

Har du brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om hvilke løsninger Move1 har til dig og din arbejdsplads.