Familieforanstaltninger

Familieforanstaltninger

Move1 er eksperter i at støtte familier til nødvendige forandringer i familielivet for at sikre børns trivsel og udvikling. Move1 støtter alle familier uanset behov, men har særlige kompetencer indenfor familier i risiko- og højrisikofamilier. Move1 sikrer partnerskab og samarbejde mellem familie og professionelle om de nødvendige forandringer i børn og familiers levevilkår.  

Anbringelser af børn og unge har store omkostninger. Både for det enkelte barns opvækstvilkår og barnets fremtidige muligheder for uddannelse og job. Der er ligeledes omkostninger for barnets familie og netværk, samt omfattende økonomiske konsekvenser for samfundet.

Tidlig indsats og forebyggelse af anbringelser er derfor nøgleord for Move1. Vi arbejder mod at støtte familier til at skabe vilkår i hjemmet, der gør, at barnet kan blive boede i hjemme, og familien lærer at mestre at leve med deres vilkår, samtidig med at barnets sikkerhed, trivsel og udvikling sikres.

Claus fortæller her, hvordan det har været at samarbejde med Move1 om at styrke og udvikle hans forældreevner, og hvordan det føltes, da han efter 4,5 år var kommet i mål, og kommunen ikke længere var bekymret for hans søns trivsel.

 

FOKUS PÅ RESSOURCER OG SAMARBEJDE

Move1 bruger den systemisk løsningsfokuserede korttidsterapi i vores familiearbejde og har fokus på ressourcer og det, der allerede fungerer i en familie, med henblik på at udvikle det.

Via skriftlige orienteringer sikrer vi i Move1, at både familien og socialrådgiver kan følge med i udviklingen, der sker i hjemmet. Samtidig giver de skriftlige orienteringer socialrådgiver/myndighedsperson forudsætningerne for løbende at kunne regulere indsatsen i familien ved behov.  

Den skriftlige orientering kan benyttes direkte i en evt. § 50-undersøgelse og opfølgning på familiens situation. 

læs mere om Move1's familiearbejde i folderen her

Vi støtter børn & unge med

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Move1 kan tilbyde jer.