Akut familieindsats

Flex Familierådgivning

 

Anbringelser er omkostningsrige. Særligt for det enkelte barn, men også for samfundet. Og det er ikke altid givet, at en anbringelse er den rette løsning for barnet og familien.

Move1's Flex Familierådgivning er et alternativ til anbringelse udenfor hjemmet og er et akut-tilbud, der har til formål at sikre tryghed, stabilitet og trivsel hos barnet og i den enkelte familie.

 

"Uden Move1 var der ikke sket de store forandringer. Største forskel er, at jeg kan bevare roen under konflikter med Alex, og jeg har lært at tackle det anderledes."

- Forælder i Flex Familierådgivningsforløb

 

Rådgivningsforløbet er mobilt og fleksibelt og kan tilrettelægges og justeres løbende efter de behov, som familien har. Flex Familierådgivning foregår i familiens eget hjem og på alle tidspunkter af døgnet og i den mængde af timer, der vurderes nødvendigt. 

I Move1 stræber vi efter altid at reagere hurtigt på henvendelser vedr. opstart i en familie. Et Flex Familierådgivningsforløb er derfor med hurtig opstart, hvilket vil sige højst 48 timer efter henvendelse fra kommunen. Under et forløb er der fokus på:

  • Mindst mulig indgriben i familien.
  • Udarbejdelse af sikkerhedsplaner, der passer på barnet.
  • Synliggørelse af forældrekompetencer.
  • Etablering/genetablering af strukturer og stabilitet i hjemmet

 

Fleksibelt forløb og solid skriftlig dokumentation

Der er to-fire socialkonsulenter tilknyttet en familie, netop for at øge fleksibiliteten, så familien kan få støtte og rådgivning, når der er behov for det – alt uafhængigt af tid og sted.

Ud over arbejdet i hjemmet, tilbydes familien telefonrådgivning døgnet rundt.

Sideløbende med forløbet i hjemmet modtager socialrådgiver en skriftlig orientering hver 6.-8. uge. Orienteringerne kan benyttes direkte i § 50-undersøgelsen og sikrer, at kommunen kan træffe kvalificerede beslutninger for deres borgere.

 

 

Faglig leder Mia Lunde og daglig leder Jannie Lund-Nielsen fortæller her om Flex Familievejledning.

 

 

 Læs mere om Flex Familievejledning i denne brochure

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Move1 kan tilbyde jer.