Børnesamtaler

Børnesamtaler

Alle børn og unge har ifølge FN's Børnekonvention, artikel 12, ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem.

Det tager vi alvorligt i Move1, og derfor er vi bl.a. trænede i at lave strukturerede børnesamtaler med fokus på at lade barnet tale om det, der er svært.

 

I Move1 har vi mange års erfaring med at holde samtaler med børn i alderen 4 år og op efter. I børnesamtalerne støtter vi børn i at sætte ord på deres tanker og bekymringer samt beskrive, hvad der er deres bedste håb og ønsker for fremtiden.

Under børnesamtalerne benytter vi os bl.a. af tegne-samtalemetoder og samtaleteknikken kaldet "de tre huse". Samtaleteknikken "de tre huse" består af:

  • Et hus med bekymringer.
  • Et hus med gode ting.
  • Et hus med drømme.

Gældende for alle de metoder og teknikker, vi anvender i børnesamtalen, er, at de er med til at åbne samtalen med barnet op, og ligeledes giver barnet mulighed for at dele sine tanker med sine egne ord. 

Det er vores erfaring, at børnesamtaler ofte er gavnlige for:

  • Børn af psykisk syge forældre.
  • Børn, der har oplevet skilsmisse.
  • Børn, der har oplevet vold i hjemmet.
  • Børn i mistrivsel.
  • Børn, der er kommet i klemme mellem den biologiske familie og plejefamilien.

Børnesamtaler kan ske i flere sammenhænge. Det kan være strukturerede samtaler med henblik på at sikre barnets stemme i familieindsatser, hvor barnet sikkerhed og trivsel er truet, som et element i en indsats, hvor vi også laver observationsbesøg i familien og har samtaler med forældrene, eller som samtaler om specifikke temaer, fx sorg, dødsfald, eksamensangst osv.

Samtaler med børn kan foregå i vores lokaler i Ballerup, i kommunens egne lokaler eller i barnets hjem.

Hør faglig leder Mia Lunde fortælle, hvordan vi bruger børnesamtaler i vores familiearbejde.

 

 Download vores brochure om børnesamtaler

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Move1 kan tilbyde jer.