Efterværn

Efterværn

Move1 har mange års erfaring i at varetage skræddersyende efterværnsforløb gennem kontaktpersonsforløb og/eller gennem Move1-Huset.

Efterværn er et primært et tilbud til tidligere anbragte børn eller unge mellem 18-22 år anbragt uden for hjemmet umiddelbart op til deres fyldte 18. år.

Ifølge Serviceloven kan efterværn tilbydes, hvis det anses for at være af væsentlig betydning for den unges behov for støtte. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig voksentilværelse, og støtten sker i tæt samarbejde mellem den unge, ansvarlig socialrådgiver og Move1.


Gennem den systemisk løsningsfokuserede korttidsterapeutiske tilgang støttes den unge i at tage ejerskab for eget liv og bl.a. skabe og forankre brugbare strategier for at bo i egen bolig, at skaffe og fastholde et arbejde eller tage en uddannelse.

Har du brug for personlig vejledning?

Ring til mig og lad os tage en snak om hvordan Move1 kan hjælpe dig og din familie.

Mia Lunde Socialkonsulent og faglig leder

84 56 89 60mlu@move1.com