Helhedsorienterede indsatser

Move1 tilbyder at løse helhedsorienterede indsatser på tværs af en kommunes forvaltninger. 

Når børns opvækstvilkår og levevilkår er udfordret af deres forældres personlige udfordringer fx diagnoser, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, skilsmisse og lignende, kan det være nyttigt og brugbart for hele familien at indgå i en helhedsorienteret indsats, hvor der sammenhængende samarbejdes om alle familiens forskellige problemstillinger. 


Vores arbejde er gennemskueligt, og hver forvaltning modtager en udspecificeret faktura, hvor indsatsens detaljer fremgår. Vi udarbejder desuden skriftlige orienteringer om den totale indsats hver 8. – 10. uge.

Alle indsatser
tilpasses familiens konkrete behov og kan løbende reguleres. 

 

Helhedsorienterede indsatser løses i samarbejde med PUK-forløb ApS, beskæftigelsesforløb og mentorstøtte. 

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Move1 kan tilbyde jer.