Konflikthåndtering i familien

Konflikthåndtering i familien

 

Konflikter i en familie har mange udtryk og kan have alvorlige konsekvenser for både parforholdet og/eller børnene, hvis konflikterne ikke bliver løst i tide. 

I konflikthåndteringen i en familie arbejder vi ud fra den systemisk løsningsfokuserede korttidsterapi. Det er vores erfaring, at løsningsfokuserede samtaler kan bane vejen til afklaring og/eller udvikling af familiens fremtid. Samtalerne er særligt brugbare, hvis: 

  • der er uligevægt eller opløsning i familien.
  • der er konflikter om et eller flere familiemedlemmer indenfor familiens rammer. 
  • det er svært for familiens medlemmer at tale sammen.

I samarbejdet med en familie sikrer Move1’s socialkonsulenter, at:

  • tingene bliver talt igennem på en tryg og afslappet måde.  
  • familien får aftalt nogle ”spilleregler” for, hvad de skal gøre fremover, så alle familiemedlemmer bliver hørt.
  • familien i fællesskab får italesat, hvad der er deres bedste håb for fremtiden. 

Samarbejdet med en familie består af enesamtaler med forældrene og workshops med hele familien, samt børnesamtaler med familiens børn og unge. På den måde sikres det, at alle i familien bliver hørt og kan dele sine tanker vedr. familielivet.

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Move1 kan tilbyde jer.