Kontaktperson for børn og unge

Kontaktperson for børn og unge

Børn og unge, der ikke er trygge, møder krav, de ikke kan magte.

I Move1 er det et overordnet mål i vores pædagogiske arbejde, at barnet/den unge bliver en kompetent aktør i eget liv.

Et kontaktpersonforløb er et fagligt pædagogisk tilbud til sårbare børn og unge, der har det svært. I forløbet fungerer kontaktpersonen som en aktivt lyttende og tydelig voksen og rollemodel, der står til rådighed for barnet/ den unge med henblik på at: 

  • Skabe en nyttig kontakt, som barnet/den unge selv ønsker og ser mening med.
  • Fastholde kontakten ved hjælp af regelmæssigt samvær i og udenfor hjemmet.
  • Støtte barnet/den unge i at blive en aktiv del af fællesskaber som er brugbare og væsentlige i barnets/den unges liv og udvikling, fx egen familie, tilknytning til fritidsinteresser og lign. 
  • Bakke op om evt. forandringer i barnets/den unges liv. 

 
I udvælgelsen af en kontaktperson tager vi altid højde for at skabe det rette match mellem barnet/den unge og kontaktpersonen.  

Herefter vil den udvalgte kontaktperson i starten af et kontaktforløb arbejde med at skabe de rette relationer til barnet/den unge og til barnets/den unges familie. Dette for at skabe både fortrolighed og tryghed i det kommende samarbejde. 

 

"Det gjorde en forskel at have en at snakke med og se op til"

Frank, der tidligere har haft en kontaktperson

 

Vi mener, at vejen til en hurtig udvikling er at gøre mere af det, der allerede virker. Derfor kigger kontaktpersonen i fællesskab med barnet/den unge og den unges familie under forløbet nærmere på, hvilke løsninger der allerede virker i barnets/den unges hverdag. På den måde motiverer vi barnet/den unge og familien til at gøre mere af lige præcis det, der allerede virker. 

 Kontaktpersonen står til rådighed, når der er brug for det – dvs. hele døgnet, året rundt. Det mener vi er vigtigt for at kunne skabe varige relationer. 

 Sideløbende med kontakten til barnet/den unge holder vi den ansvarlige socialrådgiver informeret om forløbet via skriftlige orienteringer. Dette for at skabe gennemsigtighed i vores arbejde, og for at sikre, at alle parter kan følge med i barnet/den unges udvikling. 

 

 

 Læs mere om Move1's kontaktperson i denne brochure

 

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Move1 kan tilbyde jer.