Vold i familien

Vold i familien

 

Det har store personlige og samfundsøkonomiske omkostninger, når børn udsættes for vold i familien eller bliver vidne til vold i familien. Og det går ikke kun ud over barnets her-og-nu-trivsel, men får også en negativ effekt på barnets fremtidige velfærd, uddannelse og helbred.

Et barn, som lever med vold i familien, er konstant bange og i højt alarmberedskab – også mellem voldsepisoderne. Det kan føre til alvorlige og varige skader, når et barn vokser op i et utrygt miljø. Bl.a. kan volden have en negativ effekt på barnets fremtidige mentale og psykiske helbred.

Børn, der er vidner til fysisk og psykisk vold, kan reagere meget forskelligt. Nogle børn bliver chokerede, aggressive eller bange, mens andre fremstår upåvirkede. Det er vigtigt at tage hånd om børn, der er oplever vold i familien og støtte dem i at tale om det, selvom det kan være svært.

 

”Det var hende, der hjalp mig, dengang min far slog”

Dreng på 6 år præsenterer socialkonsulent overfor sin lærer

 

Move1 tilbyder støtte til børn, voksne og familier, der er ramt af vold.

Ved brug af metoden systemisk løsningsfokuseret korttidsterapi udarbejder forældrene og Move1 konkrete handlemuligheder og strategier for forebyggelse af ny vold i hjemmet.

Og i børnesamtaler støtter vi børn til bl.a. at italesætte deres behov og at identificere måder, de og voksne (både primære og sekundære omsorgsgivere) omkring dem kan skabe den nødvendige sikkerhed for barnet på.

Socialkonsulenterne i Move1 har mange års erfaring i at arbejde med udsatte familier og at tale om, hvordan uhensigtsmæssig adfærd og handlemønstre kan ændres til hensigtsmæssig og tryghedsskabende adfærd for børnene i en familie.

Et forløb hos Move1 består af samtaler med familien med henblik på at stoppe den fysiske og psykiske vold, der er til stede. Alle forløb tilrettelægges ud fra familiens specifikke behov.

 

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Move1 kan tilbyde jer.