Familier

Alle børn og unge har ret til et trygt børneliv

Alle familier oplever modgang ind imellem. Move1 støtter alle familier til ønsket om forandring med fokus på at genetablere trivsel for alle i familien.  

For familier kan modgang og udfordringer være svære at navigere i, og for børn kan modgang og uro i familielivet føre til mistrivsel og utryghed. 

Move1 støtter familier i de første skridt mod forandring - både ved personlig henvendelse eller kontakt gennem kommunalt regi. 

Move1 har siden 2005 løst socialfaglige opgaver for private og kommuner. Vi tilbyder effektive løsninger, der er fagligt velfunderede og samtidig økonomisk besparende for jeres kommune. Vi arbejder med høj faglighed og fleksibilitet.  

 

Move1 sikrer partnerskab mellem familie og professionelle omkring nødvendige forandringer i børn og familiers levevilkår.  

Move1 sikrer, ved hyppige skriftlige tilbagemeldinger, at både familie og socialrådgiver kan følge med i familiens udvikling og løbende regulere indsatsen efter behov.  

Den skriftlige orientering kan benyttes direkte i en evt. § 50-undersøgelse og opfølgning på familiens situation. 

I samarbejde med forældre, familien og barnet/den unge udarbejder vi sikkerhedsplaner/aftaler, der kan sikre ro omkring den unges og familiens situation. Vi lægger vægt på familiens egne ønsker for fremtiden. Og vi har stor opmærksomhed på, hvad familien allerede gør, som er konstruktivt, og som virker for dem.

Kontakt os med henblik på et uforpligtende møde, hvor vi kan gennemgå vores tilbud.

Se vores familie folder

Vi støtter familier med

Har du brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om hvilke løsninger Move1 har til dig og din arbejdsplads.