Familie Sparringsforløb

Familie Sparringsforløb

Familie Sparringsforløb (FSF)

FSF er familieorienteret rådgivning til løsning af udfordringer i familien. Forløbet varetages af erfarne familievejledere, der med en løsningsfokuseret tilgang guider familien hen mod ønsket fremtid.

FSF forløb er for privatpersoner, ligesom at kommuner og virksomheder med fordel kan benytte sig af FSF.

Virksomheder og kommuner kan henvise personale eller borgere til Familie Sparringsforløb, hvis de oplever udfordringer omkring samliv, familieplanlægning, opdragelsesudfordringer og/eller sociale problematikker. Dette tilbud hører under Servicelovens §11 stk.3 og kan i virksomheder benyttes som personaleomsorg.

Forløbet har til formål at støtte forældre i at skabe forandringer i hjemmet således, at deres børns trivsel sikres og der opstår et stabilt og udviklende miljø for alle i hjemmet.

Forløbet foregår ved støttende samtaler til forældre der bl.a.:

  • ønsker forandring i deres barns trivsel
  • ønsker forandring i samspillet med barn-voksen
  • ønsker forståelse for forældrerolle
  • ønsker forståelse for barnets følelsesliv
  • ønsker strategier for håndtering af særlige behov omkring barnet

Familie Sparringsforløb er:

  • intensiv samtale indsats på 3-8 samtaler afhængigt af familiens behov fordelt over 2-4 måneder
  • hurtig opstart og indsats – mulighed for opstart efter 36 timer
  • samtaler i familiens eget hjem, i Move1s lokaler eller på forældres arbejdsplads
  • hvis det falder under Serviceloves §11 stk.3, skriftlige tilbagemeldinger til sagsbehandler (midtvejsstatus + afsluttende orientering)

Du er velkommen til at kontakte os via mail info@move1-konsulent.dk eller på telefon 31 499 800, hvis du ønsker mere information eller hvis du vil aftale et personligt møde for at afdække, om vi skal etablere et samarbejde.

Har du brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om hvilke løsninger Move1 har til dig og din arbejdsplads.