Skilsmisse

Den Lykkelige Skilsmisse (DLS)  

Den Lykkelige Skilsmisse er et særligt tilrettelagt forløb for par, der har besluttet sig for at blive skilt eller som sidder fast i skilsmisseprocessen.

Forløbet tager udgangspunkt i det enkelte par, deres her-og-nu udfordringer og fremtidige samarbejde med eventuelle fælles børn.

Move1 sikrer, at forløbet tilpasses parrets særskilte behov i skilsmisseprocessen med afsæt i løsningsfokuserede samtaler.

Målgruppe
Par med/uden børn kan benytte tilbuddet som privatpersoner eller gennem kommunen, således at skilsmisseprocessen bliver et tåleligt vilkår. 

Virksomheder, som vil støtte op i skilsmisseprocessen, kan med fordel tilmelde sig vores virksomhedsordning.

Særligt tilrettelagt DLS-forløb kan med fordel benyttes i skilsmisseprocessen, hvor et par sidder fast og det manglende samarbejde samt fælles fokus har en negativ effekt. I DLS er der fokus på at sikre trivsel, tryghed og stabilitet i skilsmisseprocessen.

Forløbet kan benyttes til at støtte par, børn og familier i opbrud.

Den Lykkelige Skilsmisse-forløb
Et DLS-forløb benyttes til at:

  • facilitere forandringsprocesser for parret således, at skilsmissen bliver et tåleligt vilkår
  • skabe akutte og langsigtede løsninger for barnet/børn i familien
  • skabe overblik over parrets ressourcer til at kunne skabe nødvendige forandringer

For nogle kan et DLS-forløb være et alternativ til længerevarende tovtrækkeri, mens for andre kan det være et nødvendigt tilbud/indsats.

Et DLS-forløb strækker sig over et forløb på 2–3 måneder, idet Move1 bestræber sig på at skabe hurtige og holdbare forandringer. Ved et DLS-forløb tilbydes:

  • Hurtig indsats – mulighed for opstart inden for 36 timer
  • Intensivt forløb, hvor der er fokus på løsninger og sikring af tydelige aftaler mellem parter
  • Styrkelse af forældreansvar og samarbejde
  • Såfremt det er et kommunalt tiltag tager indsatsen udgangspunkt i forvaltningens beskrevne bekymringer for barn og familie

Såfremt det er en virksomhedsordning, støtter DLS den enkelte medarbejder i at bevare sit fokus i sit arbejde eller returnere hurtigt til sit job. Se mere om vores virksomhedsordninger her. Vi kommer gerne og giver et oplæg om Den Lykkelige Skilsmisse

"Tak Move1, I har gjort det muligt for mig at takle selv de sværeste situationer som jeg kan stå i som mor og som person."

Mor til en pige på 1 år.

Har du brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om hvilke løsninger Move1 har til dig og din arbejdsplads.