Vold i familien

Vold i familien

 

5,3% af alle danske børn vokser op i familier, hvor der er registreret en eller flere voldsepisoder, inden børnene er fyldt 8 år (SFI, 2017). Vold i familien kan på længere sigt have indflydelse på barnets liv. Bl.a. kan volden have en negativ effekt på barnets fremtidige mentale og psykiske helbred. Derudover kan det påvirke barnets videre trivsel og faglige præstation i skolen (SIF, 2017).

Børn, der er vidner til vold, kan reagere meget forskelligt. Nogle børn bliver chokerede, aggressive eller bange, mens andre fremstår upåvirkede. Det er vigtigt at tage hånd om børn, der er oplever vold i familien og støtte dem i at tale om det, selvom det kan være svært.

 

”Det var hende, der hjalp mig, dengang min far slog”

Dreng på 6 år præsenterer socialkonsulent overfor sin lærer

 

I Move1 tilbyder vi støtte til børn, voksne og familier i at få klarhed over deres situation. Og vi rådgiver om konkrete handlemuligheder og strategier til forebyggelse af ny vold. Socialkonsulenterne i Move1 har mange års erfaring i at arbejde med udsatte familier og at tale om uhensigtsmæssig adfærd og handlemønstre i en familie.

Et forløb hos Move1 består af samtaler med familien med henblik på at stoppe den fysiske og psykiske vold, der er til stede. Alle forløb tilrettelægges ud fra familiens specifikke behov.

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Move1 kan tilbyde jer.