Vold i familien

Vold i familien

Alle børn, unge og familier har ret til et trygt børne- og familieliv

Omkring 33.000 børn i Danmark lever i familier, hvor der er vold.

Move1 tilbyder støtte til børn, voksne og familier med at få klarhed over egen situation, og rådgiver om handlemuligheder og strategier til forebyggelse af ny vold. 

Konsulenter i Move1 har stor erfaring med at italesætte uhensigtsmæssig adfærd og sammen med børn og familier udarbejde sikkerhedsplaner, der passer på alle familiemedlemmer. 

Hvis børn oplever vold, kan de reagere meget forskelligt. Nogle børn bliver chokerede, mistroiske, aggressive, bange for at dø eller apatiske. Andre kan virke upåvirkede og fortsætte som om intet er hændt. De fortsætter med at lege eller lader som om, at de sover e.l. Den slags reaktioner kan senere udvikle sig negativt i voksenlivet til f.eks. angst og depression m.m.

Barnets alder, modenhed og evne til at mestre sit liv spiller også ind i forhold til, hvordan børn oplever og reagerer på vold. Børn kan også reagere med at tage voksenansvar og forsøge at beskytte deres mor, far eller søskende. Børn bruger kræfter på at finde mening i det der sker.

Move1 tilbyder samtaleforløb med familier med henblik på at stoppe og ophøre fysisk og psykisk vold.

Alle samtaleforløb tilrettelægges ud fra familiens specifikke behov.

”Det var hende der hjalp mig dengang min far slog”

En dreng på 6 år præsenterede socialkonsulent for sin lærer, 6 måneder efter ophør samtaleforløb

Har du brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om hvilke løsninger Move1 har til dig og din arbejdsplads.

Josefina Makris

josefina@move1-konsulent.dk