Samvær

Samvær

 

I Move1 har vi mange års erfaring med at varetage både støttet og overvåget samvær for familier med børn i alle aldre. Dette gælder både samvær med forældre, bedsteforældre og søskende.

I samarbejde med kommunen og den enkelte socialrådgiver tilrettelægger og koordinerer vi samværet, så barnet støttes og er i centrum. Med udgangspunkt i barnets behov og forældrenes kompetencer og ressourcer skaber vi en ramme, der er acceptabel for alle implicerede.

Det gode samvær stiller store krav til planlægning og udførelse af samværet. I Move1 tilbyder vi derfor både før- og eftersamtaler med forældrene for at forberede og forventningsafstemme, hvad der skal ske på det pågældende samvær. Og hvis der er behov for det, tilbyder vi desuden børnesamtaler før og efter samværet.

Samværene kan finde sted i Move1's lokaler i Ballerup, i kommunens lokaler, på bosteder eller i familiens eget hjem.

Efter samværet sender Move1 en skriftlig orientering til socialrådgiver med en beskrivelse af samværet. Socialrådgiver vil modtage den skriftlige orientering senest to hverdage efter samværet.

 

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Move1 kan tilbyde jer.