Samvær

Samvær

Det gode samvær stiller store krav til planlægning og udførelse af samværet. Vi tilbyder at tilrettelægge og koordinere samværet i samarbejde med kommunen og den enkelte socialrådgiver.

Med udgangspunkt i barnets behov og forældrenes kompetencer og ressourcer skaber vi en ramme, der er acceptabel for alle.

Vi fokuserer på løsninger. Ved at tydeliggøre den enkelte deltagers opgaver og medvirken vil parterne kunne se sig selv som aktive deltagere i opgaven med at skabe det gode samvær for barnet/den unge.

Ved støttet samvær er udgangspunktet forældrenes ønske om hjælp og støtte i kontakten med barnet. Vi invitere til et samarbejde, der har fokus på barnets behov.

Vi kan ligeledes repræsentere kommunen ved overvåget samvær ved at være til stede under hele samværet.

Vi har lokaler i Ballerup, men kan også gennemføre samværene i kommunens lokaler, på bosteder eller i familiens hjem.


Særlige sikkerhedsforanstaltninger

Enkelte samvær kan være så komplicerede, at det er nødvendigt med særlige løsninger for at skabe størst mulig tryghed for barnet. Det kan f.eks. være ved at bringe barnet til og fra samvær, ved at støtte barnet i formidling af oplevelser under samvær til omsorgspersoner, ved samtale med forældre før eller efter samvær, at kontrollere om en forælder er i stand til at gennemføre samvær o.l.

Vi sender en beskrivelse af samværet til socialrådgiveren senest 48 timer efter samværet. På den måde vil det hele tiden være muligt at følge med i samværsforløbet og korrigere, hvis det er nødvendigt.

Har du brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om hvilke løsninger Move1 har til dig og din arbejdsplads.