Årskursus i Flex Familie Rådgivning

Anbringelser af børn og unge har store omkostninger både for det enkelte barns opvækst, vilkår og barnets fremtidige muligheder for uddannelse og job. Der er ligeledes omkostninger for barnets familie og netværk samt omfattende økonomiske konsekvenser for samfundet.

Tidlig indsats og forebyggelse er nøgleord i fremtidens indsats for at skabe forandringer, der kan sikre udsatte børns fremtidsmuligheder.

Flex Familie Rådgivning er en ny type familiestøtte/familiebehandling, som tager udgangspunkt i at støtte udsatte børn og familier til udvikling i eget hjem. 

Som uddannet Flex Familie Rådgiver:

 • Kan du skabe fokus på alternative måder/tilgange at samarbejde med udsatte børn og familier for på den måde at undgå anbringelser.
 • Vil du være en del af en ny innovativ tilgang til fagfolk, der dagligt arbejder med at sikre udsatte børns opvækstvilkår i Danmark
 • Kan du arbejde løsningsfokuseret i udsatte familier
 • Kan du støtte i udarbejdelsen af sikkerhedsplaner for børnenes trivsel og sikkerhed i eget hjem
 • Formår du i at støtte forældre i at udvikle og have fokus på egne forældrekompetencer
 • Kan du støtte børn og unge i deres trivsel og udvikling med de vilkår, der er i hjemmet
 • Bliver du certificeret Flex Familie Rådgiver

 

Flex Familie Rådgivnings målgruppe er familier beskrevet som udsatte familier. Familier hvor en eller flere børn beskrives som udsatte børn og unge af barnets sekundære omsorgspersoner, bl.a. pædagoger, læge, sundhedsplejerske, skolelærer. Børn der er i risikozonen eller oplever mistrivsel og omsorgssvigt.

I Move1 har vi mange års erfaring med at arbejde løsningsfokuseret med udsatte og sårbare børn, unge og familier. Move1 har udviklet et særligt koncept og tilbud, som placerer sig mellem de eksisterende kommunale støtte- og døgnforanstaltninger.

Arbejder du med udsatte og sårbare børn, familier og unge, hvor de eksisterende tilbud ikke dækker behovet, vil et årskursus i FFR være et kursus for dig!

 

Årskurset indeholder:

 • 9 weekender med undervisning samt en weekend med eksamineringer
 • Max 15 deltagere på holdet
 • Undervisere som er uddannet inden for den løsningsfokuseret tilgang
 • Undervisere med solid erfaring i arbejdet med udsatte og sårbare børn, familier og unge (Flex Familie Rådgivning)
 • Undervisningsmateriale inkl. bogen Flex Familie Rådgivning
 • Et diplom på, at du er uddannet til at varetage opgaven som Flex Familie Rådgiver

 

Fokus i Flex Familie Rådgivning er at skabe trivsel, sikkerhed og stabilitet for udsatte børn og unge i opvæksten og derved forebygge og undgå lange anbringelser uden for hjemmet.

Flex Familie Rådgivnings særlige styrke er at indsatsen tilrettelægges med 2 sideløbende processer:

 1. Udarbejdelse af sikkerhedsplaner der skal sikre, at børnene føler sig trygge og sikre i eget hjem, imens der gives
 2. Intensivt støtte, guidning og vejledning til forældre i selv at kunne varetage børn/unges daglige behov og sikre et godt nok børneliv for barnet i eget hjem.

 

Flex Familie Rådgivningens tilgang og metoder kan med fordel benyttes til at støtte børn, unge og familier i dysfunktion eller som forebyggelse, før familier bliver til en risiko familie, samt ved hjemgivelser efter anbringelse.

Flex Familie Rådgivnings grundidé og metode er udviklet af Pia Lund-Nielsen, indehaver af Move1 – første skridt til forandring, som er en socialpædagogisk virksomhed, der støtter mennesker til forandring.

Pia Lund-Nielsen har siden 1988 arbejdet i dag- og døgninstitutioner, med gadeplansarbejde i SSP regi og i ungdomsfængsler i Danmark. Move1 har eksisteret siden 2006.

Grundtankerne om Flex Familie Rådgivning blev første gang beskrevet i 2009 og metoden udvikler sig løbende i samarbejde med ansatte tilknyttet Move1, samt erfaringer og tilbagemeldinger fra familier, der har været og er underlagt omfattende familieforanstaltninger og socialrådgivere, som er tilknyttet de enkelte familier.

 

Praktisk information:

Det er et krav for optagelse på kurset, at man har en socialfaglig baggrund som fx uddannet pædagog, lærer, socialrådgiver eller lign.

 

Pris : 39.497 kr

 

Undervisningen starter lørdag kl 10.00 og slutter søndag kl 16.00

Prisen dækker undervisning, kursusmateriale og forplejning. Der er IKKE drikkevarer med til aftensmaden.

Kurset afholdes over 10 weekender fra lørdag-søndag med overnatning.

Ved kursets afslutning vil der være en eksamen. Ved bestået eksamen modtager du et diplom.

Næste kursus starter d. 2. september 2017.

Første undervisning kommer til at foregå i ForandringsAkademiets lokaler, hvor overnatningen vil foregår op et hotel i nærheden.

ForandringsAkademiet

Centrumgaden 1, 1sal

2750 Ballerup

 

Datoerne for næste undervisningsforløb:

 1. Undervisning: 2/9-3/9 2017
 2. Undervisning: 30/9-1/10 2017
 3. Undervisning: 28/10-29/10 2017
 4. Undervisning: 25/11-26/11 2017
 5. Undervisning: 20/1-21/1 2018
 6. Undervisning: 24/2 -25/2 2018
 7. Undervisning: 15/3- 18/3 2018
 8. Undervisning: 21/4-22/4 2018
 9. Undervisning: 5/5-6/5 2018
 10. Eksamen: 17/6-17/6 2018

Har du brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om hvilke løsninger Move1 har til dig og din arbejdsplads.