Priser 2017

Honoraroversigt reguleres hvert år i januar.

Etablerings honorar
1932 kr. dækker tidsforbrug til planlægning og samtale med de implicerede parter o.l. inden opstart af forløb.

Støtte- og kontaktperson for unge og voksne
Maxi pakke 15 timer pr uge 8.148 kr.
Mediopakke 10 timer pr uge 5.432 kr.
Mini pakke 5 timer pr uge 2.716 kr.
Prisen dækker kontakt hele døgnet.
Dertil skal påregnes transportudgift samt beløb til aktiviteter.

Mentor
Maxi pakke 15 timer pr uge 8.285 kr.
Mediopakke 10 timer pr uge 5.524 kr.
Mini pakke 5 timer pr uge 2.762 kr.

Børne- og ungesamtaler
Honorar pr. time: 553 kr.

§ 54 Støtteperson for forældre med anbragte børn
Honorar pr. time: 541 kr. eller 6 x vederlag (+ 12,5 % feriegodtgørelse) pr. måned.
Honoraret dækker samtaler på forældres bopæl, fri telefonrådgivning og egen supervision.

Støtteperson for voksne og ADHD-vejleder for børn og forældre
Honorar pr. time: 657 kr.
Der beregnes 1 time for forberedelse og afslutning af hvert familiebesøg.

Familierådgivning og familieløsninger.
Honorar pr. time: 657 kr.
Der beregnes 1 time for forberedelse og afslutning af hvert familiebesøg.

Løsningsfokuseret samtale og coaching
Honorar pr. samtale: 888 kr. ved enkeltpersoner (1 time).
Honorar pr. samtale: 1.524 kr. ved gruppesamtaler (1.5 time).
Samtalerne foregår i Move 1`s lokaler i Ballerup
Ønskes samtale uden for Move 1`s lokaler i Ballerup, må der påregnes tillæg for køretid.

Samværsopgaver
Honorar for samværsopgaver beregnes på grundlag af det konkrete timeforbrug.
Honorar pr. time: 883 kr. på hverdage indtil kl. 18.00
Honorar pr. time: 995 kr. på hverdage efter kl. 18.00 samt fredage efter kl. 15.00, lørdage, søndage og helligdage.
Der beregnes 1 time for forberedelse og afslutning af hvert samvær samt 0,5 time til beskrivelse af samværet. Socialrådgiver vil modtage rapport/forløbsbeskrivelse af samværet senest 48 timer efter samvær.

Øvrige ydelser
Takster ved øvrige ydelser aftales efter opgavernes omfang i samarbejde med kunden.
Kilometergodtgørelse beregnes efter statens højeste takst for kørsel. Alle takster er inkl. supervisionsandel.
I alle konsulentopgaver udarbejdes en skriftlig aftale om formål, forventet tidsforbrug og pris.
Alle honorarer opkræves månedsvis bagud. Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 1 måned.

Har du brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om hvilke løsninger Move1 har til dig og din arbejdsplads.