Kontaktpersons kursus

Kontaktpersons kursus

Ønsker du at være kontaktperson, eller ønsker du nye værktøjer til at udføre kontaktpersonsopgaven? Dette 2 dags kursus tilbyder mulighed for at få styrket egne praktiske færdigheder.

 

En faglig kompetent kontaktperson, er én der kan varetage de elementære og grundlæggende principper inden for de problemstillinger sårbare børn og unge står i.

På kurset tager vi udgangspunkt i servicelovens §er  og Barnets Reform’s forventninger om støtte til børn og unge på det nære personlige plan.

På dette kursus vil du få samtaleværktøjer i den løsningsfokuserede tilgang, der sikrer, at den unge bliver mødt der, hvor den unge er, og støttet på den enkeltes niveau.

 

På kurset får du kendskab og indsigt i 

 • Systemisk løsningsfokuseret samtale
 • Relationsarbejde og kommunikationsmetoder, både skriftligt og mundtligt
 • Den gode samtale/ aktiv lytning/spejling, modspil/grænsesætning / tydelighed
 • Forældre - og familiesamarbejde. Herunder partnerskab mellem ung, familie og kommune.
 • At arbejde med delmål, bedste håb og små succes ‘er
 • Afgrænsning af kontaktpersonrollen
 • Kendskab til eksisterende lovgivning
 • Forventninger til en kontaktperson, herunder hvad må/ skal en kontaktperson?
 • Hvad bør en kontaktperson holde sig fra?

 

Indhold og udbytte
Undervisningen tager udgangspunk i CASES fra virkeligheden og kursisters og underviseres egne erfaringer. Vi træner i grupper og fælles plenum, så du i praksis får mulighed for at øve samtale, lytning, spejling og modspil. Du får mulighed for at lave en personlig udviklingsplan, der har til formål at støtte dig i at lykkes endnu bedre med din rolle som kontaktperson.

Dag 1
På kursets første dag får du indsigt i lovgivningen omkring kontaktpersonsopgaven. Vi udfolder hvordan, vi motiverer og sikrer, at den unge bliver aktør i eget liv.

 •  At arbejde med bedste håb
 • Samtaleteknik og succeskriterier
 • Mål og delmål
 • Paragraffer

 

Dag 2
På kursets anden dag har vi fokus på relationsarbejde og din rolle som kontaktperson. Du får værktøjer til, hvordan du tydeliggøre den unge, at den unge selv har ejerskab for sin hverdag.

 • Den ”gode” kontaktperson
 • Inddragelse af den unges netværk
 • Fremtidssikring
 • Din personlige udviklingsplan

 Deltagere vil modtage kursusbevis.

 

Målgruppe
Kontaktpersoner der ønsker opdatering og inspiration til fortsat at arbejde som kontaktperson.

Voksne/fagpersoner/myndige der ønsker at blive kontaktpersoner for børn og unge.

Erfaring ikke nødvendig.
 

Praktiske oplysninger

Prisen dækker undervisning, kursusmateriale og forplejning alle to dage. 

Kurset afholdes over to dage uden overnatning.

Kurset forgår i tidsrummet 9-16.

Kursusmaterialer bliver sendt pr. mail to uger før kursus start.

Tilmelding er først gældende ved betaling, senest tre uger før kursus start.


 

Næste kursus
Den 7. og 8. december 2017 fra 9-16 begge dage

Pris for begge dage
4.967 kr. (ex. moms)

 

Tilmelding er først gældende ved betaling, senest tre uger før kursus start.

 

Ønsker du mere information om kurset eller andre kurser, kontakt:
Dagligleder af ForandringsAkademiet, Jannie Lund-Nielsen på telefon 21706107

Undervisere

Pia Lund-Nielsen

Hovedunderviser på kurset er Pia Lund-Nielsen. Pia er indehaver af Move1 og socialpædagogisk konsulent med mere end 20 års erfaring som kontaktperson for børn og unge. Pia arbejder med den løsningsfokuserede tilgang i alle arbejdsprocesser, hvilket sikrer at borgeren bliver aktør og tager ejerskab for sit eget liv.