EBTA 2018: En konference med plads til socialt og fagligt fællesskab

EBTA 2018: En konference med plads til socialt og fagligt fællesskab

 

Tilbage i september var Move1 til EBTA-konference (European Brief Therapy Association) i Sofia, Bulgarien. Under konferencen blev der delt viden om den løsningsfokuserede tilgang, der blev vendt alternative måder at bruge tilgangen på, og så var der rig mulighed for at sparre med de øvrige praktikere. 

  

Hvert år er EBTA-konferencen et samlingspunkt for løsningsfokuserede praktikere fra hele verden. Her er det ikke kun forskellige nationaliteter der mødes, men også mennesker fra forskellige faggrupper. Fællesnævneren for dem alle er den løsningsfokuserede tilgang og nysgerrigheden  at høre, hvordan andre bruger tilgangen for at blive inspireret i sit eget arbejde. Dette var også tilfældet for Move1. 

Fælles interesser og kendte ansigter 

I Move1 bestræber vi os altid på at have repræsentanter fra virksomheden til at deltage i store events som fx EBTA-konferencen. Ikke kun for at få ny viden om den løsningsfokuserede tilgang, men også for at være en del af det fællesskab, der er blandt løsningsfokuserede praktikere.  

Konferencer som EBTA handler ikke kun om at blive fagligt opdateret på tilgangen, men handler i lige så høj grad om at pleje kontakten og den faglige sparring, man har etableret med andre praktikere verden over: 

”Det, som jeg altid glæder mig til ved konferencer som EBTA, er at være sammen med andre løsningsfokuserede praktikere og nyde det sociale sammen med dem. Til konferencerne er der altid et kæmpe fællesskab om tilgangen, og man møder ofte kendte ansigter, som man måske tidligere har delt nogle tanker med ved andre faglige arrangementer fortæller Jannie, daglig leder i Move1. 

Variationer af tilgangen 

Alle de praktikere, der deltog i årets EBTA-konference, bruger den løsningsfokuserede tilgang forskelligt afhængigt af det fag, de arbejder indenfor. Under konferencen kunne man sparre med hinanden på tværs af fagområder og lade sig inspirere af nye og/eller alternative måder at anvende tilgangen  

”I Move1 bruger vi den løsningsfokuserede tilgang i vores socialpædagogiske arbejde – og det er jo bare en måde at bruge tilgangen på. Vi ved, at tilgangen kan bruges i mange forskellige sammenhænge, og det blev vi også bekræftet i under EBTA-konferencen” fortæller Pia, stifter af Move1, og fortsætter:  

Fx hørte jeg et oplæg fra en sydafrikansk praktiker, der fortalte, hvordan han havde brugt det løsningsfokuserede sprog i sit virke som pastor. Det var vanvittig interessant at høre om, da han formåede at placere tilgangen i en religiøs kontekst. Det var helt nyt for mig at høre om. Samtidig er det klart noget, som jeg vil tage med mig og bruge i mit arbejde med familier fra forskellige kulturer og religiøse overbevisninger.”  

Et fællesskab for alle 

Det kan måske lyde som om, at fællesskabet kun er for gamle kendinge  men det er ikke tilfældet. Fællesskabet er for alle. Og det er EBTA-konferencen et godt eksempel på. Her summede det med ideer og erfaringer til glæde for nye såvel som gamle praktikere af den løsningsfokuserede tilgang. Alle blev hørt. Alle delte. Og alle blev inspireret af hinanden. 

 

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Move1 kan tilbyde jer.