Om Move1

Move1 er en løsningsfokuseret socialpædagogisk virksomhed, der blev etableret i 2005 af Pia Irene Lund-Nielsen.  

Move1’s logo illustrerer med fodspor, at vi støtter borgere og kunder med at tage de første skridt mod forandring. Vi sikrer gennem den systemisk løsningsfokuserede korttidsterapi og samtale, at borgere og kunder formår at blive i stand til at skabe de forandringer, de ønsker i livet. Vi har i samtaler fokus på menneskers ressourcer, styrker og tidligere succeser som fundament for forandring.   

Move1 støtter mennesker i både selvvalgte forandringer som fx skilsmisse eller at få et barn og forandringer, der er blevet pålagt af myndighedspersoner - fx tvangsforanstaltninger vedr. børns trivsel.  

 

Speciale i systemisk løsningsfokuseret korttidsterapi og familiearbejde

Move1 har gennem mange år specialiseret sig i støtte til udsatte og sårbare børn og unge, samt voksne og familier. Move1 har særligt kompetencer inden for arbejdet med: 

  • massive problemstillinger i private hjem 
  • håb i håbløse sager 
  • at sikre børns vilkår i eget hjem – herunder at arbejde med sikkerhedsplaner 
  • forældre, der ikke har forståelse for kommunens bekymringer for deres børn (det som fagfolk ofte omtaler som modstand) 
  • at vejlede og støtte forældre i at samarbejde med professionelle omkring deres barn og derved sikre udvikling for barnet. 

Læs mere om vores familievejledningskoncept Flex Familierådgivning her.   

Alle socialkonsulenter i Move1 har solide socialfaglige kompetencer til løsning af massive familie- og børneproblematikker. Og alle socialkonsulenter har efteruddannelser i den systemisk løsningsfokuserede korttidsterapi.

 

Undervisning

I samarbejde med ForandringsAkademiet tilbyder socialkonsulenter i Move1 undervisning, coaching og supervision af enkeltpersoner, personalegrupper og virksomheder. 

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Move1 kan tilbyde jer.