Om Move1

Move1's logo illustrerer med fodspor, at vi støtter borgere og kunder med første skridt mod deres foretrukne fremtid. Vi sikrer gennem den løsningsfokuseret tilgang og samtale at borgere og kunder formår at blive i stand til at skabe de forandringer, som de ønsker i livet. Vi har fokus på ressourcer og styrker og tidligere succeser.  

Move1 støtter mennesker i forandringsprocesser:

  • Dét at noget eller nogen får en anden form, karakter, egenskab el.lign.
  • Resultat af en proces hvor noget eller nogen er blevet forandret

Move1 støtter både mennesker i selvvalgte forandringer f.eks. at få et barn, at skifte job, søge ny udvikling, og i skal forandringer der er blevet pålagt f.eks. aktivering eller ændringer i familielivet ved skilsmisse. 

Move1 har gennem mange år specialiseret sig i støtte til udsatte og sårbare børn og unge samt voksne og familien. 

Move1 tilbyder undervisning i socialpædagogik samt formidling af socialfaglig viden.

  • Vi underviser i, hvad vi gør, og gør, hvad vi underviser i

I ForandringsAkademiet tilbyder vi undervisning, coaching og supervision af enkeltpersoner, personalegrupper og virksomheder. Vores løsninger er effektive og fagligt velfunderede.

Move1 er en mindre virksomhed etableret i 2005 af Pia Lund-Nielsen.
Alle medarbejdere i Move1 har en socialfaglig bagrund suppleret med løsningsfokuseret årskurser.

Alle ydelser løses ud fra en løsningsfokuseret tilgang.

Har du brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om hvilke løsninger Move1 har til dig og din arbejdsplads.