Den løsningsfokuserede tilgang

I Move1 arbejder vi ud fra den løsningsfokuserede tilgang, der handler om at styrke, bevidstgøre og bygge videre på det, der allerede virker hos det enkelte menneske.  

I stedet for at fokusere på, hvordan en persons problemer og udfordringer er opstået, arbejder vi med at identificere og arbejde hen imod det, personen gerne vil opnå. Vi fokuserer altså ikke på, hvor personen har været, men hvor personen vil hen. Det er det, der inden for den løsningsfokuserede tilgang kaldes “den foretrukne fremtid”. 

Vi er ikke ‘’problemforskrækkede’’ men anskuer og taler om borgeres problemer som et vilkår.
I den løsningsfokuserede samtale har vi fokus på at støtte borgeren i at mestre at leve med de vilkår
, de er omgivet af og samtidig støtte borgeren videre til at tage det første skridt mod den foretrukne fremtid.  

 

Alle mennesker er eksperter i deres eget liv

Vi tror på, at alle mennesker er eksperter i deres eget liv og, at de allerede besidder det, der skal til, for at kunne bane vejen mod deres foretrukne fremtid. Det er ikke os som fagfolk eller pårørende, der ved, hvad der er den bedste ’’vej’’ for en borger. Denne grundtanke kommer til udtryk i vores praktiske arbejde ved på følgende måde 

  • Ved brug af den løsningsfokuserede samtaleform fremhæver og styrker vi de kompetencer, nyttige erfaringer og ressourcer, som borgeren allerede har.
  • Vi samarbejder med borgeren om at klarlægge de tidspunkter, hvor borgeren oplever, at problemet/vilkåret fylder mindre eller er ikke-eksisterende.
  • Vi er bevidste om, at en borgers problemer/vilkår i nuet ofte kan hæmme evnen til at se mulige veje ud af den givne situation, og borgeren kan have oplevelse af håbløshed og mangle tiltro til at forandringer er mulige. Derfor belyser og forstærker vi gennem samtaler borgerens iboende styrker og evner til at skabe forandringer selv. 

 

Vil du vide mere om den løsningsfokuserede tilgang, kan du læse mere her:

www.sikt.nu  

www.brief.org.uk 

https://solutionfocused.net

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Move1 kan tilbyde jer.