Løsningsfokuseret tilgang

I Move1 ser og forstår vi "Løsningsfokuseret tilgang" som et menneskesyn. Det handler om at styrke og bygge videre på det der allerede virker hos det enkelte menneske. 

Vi tror på, at personer, teams, familier eller organisationer allerede besidder afgørende elementer af løsninger, som vil og kan bidrage på vejen mod deres foretrukne fremtid.

I Move1 arbejdes der udelukkende ud fra den løsningsfokuserede korttids terapeutiske tilgang – The Solution Focused approach. Tilgangen udspringer fra Solution Focused Brief Therapy som i 1980’erne, blev udviklet af Steve de Shazer og Insoo Kim Berg samt kolleger ved Brief Family Therapy Centre i Milwaukee, USA.    

Der ligger bl.a. disse 2 simple ideer til grund for den løsningsfokuserede tilgang: 

  1. Vi, som socialkonsulenter, tror på klienten selv kender vejen mod sit bedste håb. Via den løsningsfokuserede tilgang fremhæver vi de kompetencer og ressourcer klienten allerede har og styrker dem. Vi anerkender problemet, bl.a. ved at fremhæve de tidspunkter problemet er helt eller delvist væk.  

  2. Ofte vil en konsekvens af en problematik være, at problemerne i nuet overskygger følelsen af mulige løsninger og derved hæmmer en forandringsproces. Vi afdækker "hvor klienten vil hen" og ikke "hvor klienten har været". Ved at undersøge klientens ønsker til hvordan hverdagen vil være, uden at problemet er tilstede, giver vi klienten et billede af en "ny" hverdag. 

Steve de Shazer og Insoo Kim Bergs arbejde har udviklet sig gennem årerne og er blevet påvirket af professionelle over hele verden. De har nu skabt en terapeutisk retning, der vinder indpas flere og flere steder. Disse simple og samtidig radikale ideer har ledt til en terapeutisk tilgang, hvor terapeuten modsat at forstå og fikse problemet, istedet for, ved hjælp af simple spørgeteknikker i detaljer undersøger klientens foretrukne fremtid. Beskrivelser af tiden når problemet ikke længere er eksisterende og identifikation af ting klienten allerede gør for at opnå den foretrukne fremtid.   

Essensen af Solution Focused Brief Therapy er: 

  • at lede efter ressourcer frem for mangler 
  • at undersøge mulige og foretrukne fremtid 
  • at undersøge hvad der allerede bidrager til foretrukne fremtid  
  • at møde klienten med troen på, at de er eksperter i eget liv 

(Iveson, George & Ratner, 2012)

Har du brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om hvilke løsninger Move1 har til dig og din arbejdsplads.