Priser 2020

Move1 har siden 2005 arbejdet som anden aktør i samværs- og familieopgaver i flere sjællandske kommuner. 

Vi har solid erfaring med at arbejde med udsatte familier og højrisikofamilier med at forebygge og forhindre behovet for en anbringelse.

Move1 bruger den systemisk løsningsfokuserede korttidsterapi i vores samarbejde med familier, og vi har stor opmærksomhed på af afdække og styrke familiens eksisterende ressourcer.

Vi dokumenterer vores arbejde i skriftlige orienteringer med udgangspunkt i fokuspunkterne for indsatsen, og vi samarbejder tæt med socialrådgivere om at sikre børns vilkår og trivsel i eget hjem.

Vores fleksible korps af familievejledere, kontaktpersoner og samværskonsulenter kan stille op med kort varsel.

 

Priser og vilkår

Honoraroversigt reguleres hvert år i januar. 

Alle honorarer opkræves månedsvis bagud. Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 1 måned.
Vi har sikker mail, og vi følger GDPR-lovgivningen.

 

Etableringshonorar  

 

2036 kr. dækker tidsforbrug til planlægning og samtale med de implicerede parter o.l. inden opstart af forløb. 

 

Flex Familierådgivning 
FFR er et mobilt og fleksibelt døgntilbud til udsatte børn, unge og deres familier i eget hjem. 

Honorar pr. time: 749 kr.

Ved hvert besøg afregnes en times administration, der anvendes til skriftlig dokumentation, sparring og supervision.

Køretid fra Ballerup til familiens bopæl aftales ud fra hver enkelt indsats. Har familien bopæl udenfor kommunegrænsen, afregnes KM-takst efter højeste takst ifølge staten.

 

Samværsopgaver
Honorar for samværsopgaver beregnes på grundlag af det konkrete timeforbrug. 

Honorar pr. time: 931 kr. på hverdage indtil kl. 18.00.

Honorar pr. time: 1.049 kr. på hverdage efter kl. 18.00 samt fredage efter kl. 15.00, lørdage, søndage og helligdage. 

Der beregnes 1 time for forberedelse og afslutning af hvert samvær samt 1 time til beskrivelse af samværet. Socialrådgiver vil modtage forløbsbeskrivelse af samværet senest 2 hverdage efter samvær.

 

Helhedhedsorienterede familieindsatser
Som noget NYT tilbyder Move1 helhedsorienterede indsatser for familier med komplekse problemer.
Move1 samarbejder med PUK – beskæftigelsestilbud og mentorstøtte om indsatser, der skaber sammenhæng og støtter hele familien i at mestre eget liv og finde vej til uddannelse eller arbejdsmarkedet.
Priser udregnes ud fra opgavens konkrete behov.
Kontakt os, hvis du vil vide mere.

 

Støtte- og kontaktperson for unge og voksne
Maxipakke (5 ugentlige besøg/samtaler): 8.587 kr.  

Medipakke (3 ugentlige besøg/samtaler): 5.724 kr. 

Minipakke (1-2 ugentlige besøg/samtaler): 2.862 kr.  

Prisen dækker kontakt hele døgnet. Alle pakker er inklusiv er inklusiv fri telefonrådgivning og skriftlig dokumentation.

Dertil skal påregnes transportudgift samt beløb til aktiviteter. 

 

Børne- og ungesamtaler
Honorar pr. time: 749 kr. 

Der beregnes 1 time for forberedelse og afslutning pr. samtale + konkret køretid fra Ballerup til familiens bopæl.  


 §54 støtteperson for forældre med anbragte børn
Honorar udregnes fra opgave til opgave og dækker samtaler på forældres bopæl, fri telefonrådgivning og egen supervision. 

 

Netværksgruppen - forældre til anbragte børn 
Honorar halvårligt: 1.676 kr. (svarende til 279 kr. pr. .mdr.)    

Dækker lokaleleje, forplejning, materialer og konsulentlønninger.  

 

Støtteperson for voksne og ADHD-vejleder for børn og forældre 
Honorar pr. time: 749 kr.  

Der beregnes 1 time for forberedelse og afslutning af hvert familiebesøg + konkret køretid fra Ballerup til familiens bopæl.  

 

§11, stk. 3: FamilieSparringsforløb
Generel pris: 15.260 kr.

Der beregnes konkret køretid fra Ballerup til familiens bopæl. 

 

Løsningsfokuseret samtale og coaching
Honorar pr. samtale: 936 kr. ved enkeltpersoner (1 time).   

Honorar pr. samtale: 1.605 kr. ved gruppesamtaler (1.5 time). 

Samtalerne foregår i Move1's lokaler i Ballerup.  

Ønskes samtale udenfor Move1's lokaler i Ballerup, må der påregnes tillæg for køretid.

 

SØM-beregning

1880 kr.

 

Øvrige ydelser
Takster ved øvrige ydelser aftales efter opgavernes omfang i samarbejde med kunden.  

Kilometergodtgørelse beregnes efter statens højeste takst for kørsel. Alle honorarer er inkl. supervisionsandel.

I alle konsulentopgaver udarbejdes en skriftlig aftale om formål, forventet tidsforbrug og pris.  

 

 

Har du brug for personlig vejledning?

Ring til mig og lad os tage en snak om hvordan Move1 kan hjælpe dig og din familie.

Mia Lunde Socialkonsulent og faglig leder

84 56 89 60mlu@move1.com