Priser 2018

Honoraroversigt reguleres hvert år i januar. 

 

Etableringshonorar  
1.965 kr. dækker tidsforbrug til planlægning og samtale med de implicerede parter o.l. inden opstart af forløb. 

 

Støtte- og kontaktperson for unge og voksne
Maxipakke 15 timer pr uge 8.286 kr.  

Medipakke 10 timer pr uge 5.524 kr. 

Minipakke 5 timer pr uge 2.762 kr.  

Prisen dækker kontakt hele døgnet.  

Dertil skal påregnes transportudgift samt beløb til aktiviteter. 

 

Mentor 
Maxipakke 15 timer pr uge 8.425 kr.  

Medipakke 10 timer pr uge 5.524 kr.  

Minipakke 5 timer pr uge 2.762 kr. 

 

Børne- og ungesamtaler
Honorar pr. time: 723 kr. 

Der beregnes 1 time for forberedelse og afslutning pr. samtale + konkret køretid fra Ballerup til familiens bopæl.  

 

§54 støtteperson for forældre med anbragte børn
Honorar udregnes fra opgave til opgave og dækker samtaler på forældres bopæl, fri telefonrådgivning og egen supervision. 

 

Netværksgruppen - forældre til anbragte børn 
Honorar halvårligt: 2.959 kr.    

Dækker lokaleleje, forplejning, materialer og konsulentlønninger.  

 

Støtteperson for voksne og ADHD-vejleder for børn og forældre 
Honorar pr. time: 723 kr.  

Der beregnes 1 time for forberedelse og afslutning af hvert familiebesøg + konkret køretid fra Ballerup til familiens bopæl.  

 

Flex Familierådgivning 
FFR er et mobilt og fleksibelt døgntilbud til udsatte børn, unge og deres familier i eget hjem. 

Honorar pr. time: 775 kr.

Skriftlig dokumentation: 5784 kr. pr. orientering eller status. Skriftlig dokumentation er en fast del af Flex Familierådgivning.

Der beregnes 1/2 time til afrapportering af hvert familiebesøg + konkret køretid fra Ballerup til familiens bopæl.  

 

Løsningsfokuseret samtale og coaching
Honorar pr. samtale: 903 kr. ved enkeltpersoner (1 time).   

Honorar pr. samtale: 1.549 kr. ved gruppesamtaler (1.5 time). 

Samtalerne foregår i Move1's lokaler i Ballerup.  

Ønskes samtale uden for Move1's lokaler i Ballerup, må der påregnes tillæg for køretid.

 

Samværsopgaver
Honorar for samværsopgaver beregnes på grundlag af det konkrete timeforbrug. 

Honorar pr. time: 898 kr. på hverdage indtil kl. 18.00.

Honorar pr. time: 1.012 kr. på hverdage efter kl. 18.00 samt fredage efter kl. 15.00, lørdage, søndage og helligdage. 

Der beregnes 1 time for forberedelse og afslutning af hvert samvær samt 1 time til beskrivelse af samværet. Socialrådgiver vil modtage rapport/forløbsbeskrivelse af samværet senest 48 timer efter samvær.

 

Øvrige ydelser
Takster ved øvrige ydelser aftales efter opgavernes omfang i samarbejde med kunden.  

Kilometergodtgørelse beregnes efter statens højeste takst for kørsel. Alle honorar er inkl. supervisionsandel.

I alle konsulentopgaver udarbejdes en skriftlig aftale om formål, forventet tidsforbrug og pris.  

 

Alle honorarer opkræves månedsvis bagud. Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 1 måned.

Har du brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om hvilke løsninger Move1 har til dig og din arbejdsplads.