Priser 2019

Priser og vilkår

Honoraroversigt reguleres hvert år i januar. 

 

Etableringshonorar  
2004 kr. dækker tidsforbrug til planlægning og samtale med de implicerede parter o.l. inden opstart af forløb. 

 

Støtte- og kontaktperson for unge og voksne
Maxipakke (5 ugentlige besøg/samtaler): 8.452 kr.  

Medipakke (3 ugentlige besøg/samtaler): 5.634 kr. 

Minipakke (1-2 ugentlige besøg/samtaler): 2.817 kr.  

Prisen dækker kontakt hele døgnet. Alle pakker er inklusiv er inklusiv fri telefonrådgivning og skriftlig dokumentation.

Dertil skal påregnes transportudgift samt beløb til aktiviteter. 

 

Mentor
Maxipakke (5 ugentlige besøg/samtaler): 8.452 kr.  

Medipakke (3 ugentlige besøg/samtaler): 5.634 kr. 

Minipakke (1-2 ugentlige besøg/samtaler): 2.817 kr.  

Prisen dækker kontakt hele døgnet. Alle pakker er inklusiv er inklusiv fri telefonrådgivning og skriftlig dokumentation.

Dertil skal påregnes transportudgift samt beløb til aktiviteter. 

 

Børne- og ungesamtaler
Honorar pr. time: 737 kr. 

Der beregnes 1 time for forberedelse og afslutning pr. samtale + konkret køretid fra Ballerup til familiens bopæl.  

 

§54 støtteperson for forældre med anbragte børn
Honorar udregnes fra opgave til opgave og dækker samtaler på forældres bopæl, fri telefonrådgivning og egen supervision. 

 

Netværksgruppen - forældre til anbragte børn 
Honorar halvårligt: 3.018 kr.    

Dækker lokaleleje, forplejning, materialer og konsulentlønninger.  

 

Støtteperson for voksne og ADHD-vejleder for børn og forældre 
Honorar pr. time: 737 kr.  

Der beregnes 1 time for forberedelse og afslutning af hvert familiebesøg + konkret køretid fra Ballerup til familiens bopæl.  

 

Flex Familierådgivning 
FFR er et mobilt og fleksibelt døgntilbud til udsatte børn, unge og deres familier i eget hjem. 

Honorar pr. time: 737 kr.

Ved hvert besøg afregnes en times administration, der anvendes til skriftlig dokumentation, sparring og supervision.

Køretid fra Ballerup til familiens bopæl aftales ud fra hver enkelt indsats. Har familien bopæl udenfor kommunegrænsen, afregnes KM-takst efter højeste takst ifølge staten.

 

§11, stk. 3: Familie Sparringsforløb
Generel pris: 15.020 kr.

Der beregnes konkret køretid fra Ballerup til familiens bopæl. 

 

Løsningsfokuseret samtale og coaching
Honorar pr. samtale: 921 kr. ved enkeltpersoner (1 time).   

Honorar pr. samtale: 1.580 kr. ved gruppesamtaler (1.5 time). 

Samtalerne foregår i Move1's lokaler i Ballerup.  

Ønskes samtale udenfor Move1's lokaler i Ballerup, må der påregnes tillæg for køretid.

 

Samværsopgaver
Honorar for samværsopgaver beregnes på grundlag af det konkrete timeforbrug. 

Honorar pr. time: 916 kr. på hverdage indtil kl. 18.00.

Honorar pr. time: 1.032 kr. på hverdage efter kl. 18.00 samt fredage efter kl. 15.00, lørdage, søndage og helligdage. 

Der beregnes 1 time for forberedelse og afslutning af hvert samvær samt 1 time til beskrivelse af samværet. Socialrådgiver vil modtage forløbsbeskrivelse af samværet senest 2 hverdage efter samvær.

 

Øvrige ydelser
Takster ved øvrige ydelser aftales efter opgavernes omfang i samarbejde med kunden.  

Kilometergodtgørelse beregnes efter statens højeste takst for kørsel. Alle honorar er inkl. supervisionsandel.

I alle konsulentopgaver udarbejdes en skriftlig aftale om formål, forventet tidsforbrug og pris.  

 

Alle honorarer opkræves månedsvis bagud. Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 1 måned.

Vi har sikker mail, og vi følger GDPR-lovgivningen.

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Move1 kan tilbyde jer.