Overvåget samvær

Overvåget samvær

Ved overvåget samværer fokus på barnets sikkerhed og behov, med mulighed for at støtte forældrene i kontakten med barnet. Move1 inviterer til et samarbejde, der har fokus på barnets behov. Move1 tilbyder at være den repræsentant for kommunen, der er til stede under hele samværet. 

Move1 har samværslokaler i Ballerup, men kan også udføre samværene i kommunens lokaler, på bosteder eller i familiernes hjem. 

Socialrådgiveren modtager samværsbeskrivelse af samværet senest 48 timer efter, det har fundet sted. På den måde er det hele tiden muligt at følge med i samværsforløbene og korrigere indsatsen, ved behov for at skærpe barnets sikkerhed. 

 

Særlige sikkerhedsforanstaltninger 

Enkelte samvær kan være så komplicerede, at det er nødvendigt med særlige løsninger før og efter samvær for at skabe størst mulig tryghed for barnet. Fx ved at bringe barnet til og fra samvær, ved at støtte barnet i formidling af oplevelser under samvær til omsorgspersoner, ved at kontrollere om en forælder er i stand til at gennemføre samvær o.l. 

Move1 tilbyder også både før- og eftersamtaler med forældrene for at forberede og forventningsafstemme, hvad der skal ske på det pågældende samvær. Og hvis der er behov for det, tilbyder vi desuden børnesamtaler før og efter samværet. 

 

 Læs mere om samvær i vores brochure her

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Move1 kan tilbyde jer.