Støttet samvær

Støttet samvær

Ved støttet samvær er udgangspunktet forældrenes ønske om hjælp og støtte i kontakten med barnet. Move1 inviterer til et samarbejde, der har fokus på barnets behov. 

Det gode samvær stiller store krav til planlægning og udførelse, og Move1 tilbyder at tilrettelægge og koordinere samvær i samarbejde med den enkelte socialrådgiver og kommunen. 
Med udgangspunkt i barnets behov, forældrenes kompetencer og ressourcer skaber vi en ramme, der er acceptabel for alle implicerede. 

Med en systemisk løsningsfokuseret korttidsterapeutisk tilgang tydeliggør Move1 de enkelte deltageres opgaver og medvirken, så alle parterne kan se sig selv som aktive deltagere i at skabe det gode samvær for barnet/den unge. 

Move1 har vi mange års erfaring med at varetage både støttet og overvåget samvær for familier med børn i alle aldre.  Dette gælder både samvær med forældre, bedsteforældre og søskende. 

 

Særlige sikkerhedsforanstaltninger 

Enkelte samvær kan være så komplicerede, at det er nødvendigt med særlige løsninger før og efter samvær for at skabe størst mulig tryghed for barnet. Fx ved at bringe barnet til og fra samvær, ved at støtte barnet i formidling af oplevelser under samvær til omsorgspersoner, ved at kontrollere om en forælder er i stand til at gennemføre samvær o.l. 

Move1 tilbyder også både før- og eftersamtaler med forældrene for at forberede og forventningsafstemme, hvad der skal ske på det pågældende samvær. Og hvis der er behov for det, tilbyder vi desuden børnesamtaler før og efter samværet. 

 
 

 Læs mere om samvær i vores brochure her

Har I brug for professionel sparring?

Ring til mig og lad os tage en snak om, hvilke løsninger Move1 kan tilbyde jer.