Move1 har hjulpet mig utroligt meget. Mit liv er blevet nemmere, og jeg har bedre kunnet håndtere den situation, jeg stod i.
Den største forandring, der er sket er, at jeg er blevet stoppet i mit misbrug.
Det har I hjulpet mig med.

Akut familievejledning

I Move1 tilbyder vi akut familievejledning i form af vores Flex Familierådgivning, der er et alternativ til anbringelse udenfor hjemmet. Familievejledningen er et tilbud, der har til formål at sikre tryghed, stabilitet og trivsel hos barnet og i den enkelte familie.

Indsatsen er fleksibel og kan tilrettelægges og justeres løbende efter de behov, som familien har. Vores akutte familievejledning foregår i familiens eget hjem eller der, hvor familien opholder sig. Besøg kan foregå på alle tidspunkter af døgnet i den mængde af timer, som familiens socialrådgiver vurderer, er nødvendig. Derudover tilbydes familien telefonrådgivning døgnet rundt.

Fleksibel og veldokumenteret indsats

Sideløbende med familievejledningen i hjemmet modtager socialrådgiver en skriftlig orientering hver 6.-8. uge. På den måde sikrer vi, at både familien og socialrådgiver kan følge med i den udvikling, der sker i hjemmet. De skriftlige orienteringer giver også socialrådgiveren forudsætningerne for løbende at kunne regulere indsatsen i familien.

Akut familievejledning tidlig indsats

Den skriftlige orientering kan benyttes direkte i en evt. § 50-undersøgelse og som opfølgning på familiens situation. 

I familievejledningen benytter vi systemisk løsningsfokuseret korttidsterapi (LØFT). Det gør, at vi har fokus på ressourcer og det, der allerede fungerer i en familie, så vi kan støtte forældrene til at identificere, styrke og udvikle deres forældrekompetencer.

Vores korps af løsningsfokuserede familievejledere kan stille op med kort varsel. Afhængigt af bekymringsniveauet for barnets trivsel i hjemmet kan vi starte inden for nogle få timer eller nogle få dage. Indsatsen kan igangsættes i familiens hjem eller til et opstartsmøde på kommunen.

Del siden: