Move1 har hjulpet mig utroligt meget. Mit liv er blevet nemmere, og jeg har bedre kunnet håndtere den situation, jeg stod i.
Den største forandring, der er sket er, at jeg er blevet stoppet i mit misbrug.
Det har I hjulpet mig med.

Forælder efter et afsluttet Flex Familierådgivningsforløb

Akut familievejledning

I Move1 tilbyder vi akut familievejledning i form af vores Flex Familierådgivning, der er et alternativ til anbringelse udenfor hjemmet. Familievejledningen er et tilbud, der har til formål at sikre tryghed, stabilitet og trivsel hos barnet og i den enkelte familie.

Indsatsen er fleksibel og kan tilrettelægges og justeres løbende efter de behov, som familien har. Vores akutte familievejledning foregår i familiens eget hjem eller der, hvor familien opholder sig. Besøg kan foregå på alle tidspunkter af døgnet i den mængde af timer, som familiens socialrådgiver vurderer, er nødvendig. Derudover tilbydes familien telefonrådgivning døgnet rundt.

Fleksibel og veldokumenteret indsats