Vores søn har altid været glad for Move1’s konsulenter, når de er kommet i vores hjem, og det har gjort os trygge i samarbejdet. Move1 har hjulpet os til at lave planer for, hvad der skal ske for vores søn – både i hverdagen fra dag til dag og på længere sigt.

Børnesamtaler

Move1 varetager strukturerede børne- og ungesamtaler i både akutindsatser og forebyggende og kompenserende indsatser. Børnesamtaler og ungesamtaler er et effektivt redskab i arbejdet med at afdække børn og unges trivsel og vilkår i hjemmet. I samtalerne støtter Move1’s løsningsfokuserede familievejledere børn og unge i at sætte ord på deres tanker og bekymringer samt at beskrive deres håb og ønsker for fremtiden.  Børn og unge får en stemme og mulighed for at beskrive deres oplevelse af verden omkring dem.

Børnesamtaler LØFT familievejledere

I samtalerne benytter vi os bl.a. af løsningsfokuserede spørgeteknikker og af tegne-samtalemetoden “De tre huse”. Fælles for de metoder og teknikker vi anvender i samtalerne er, at de sætter rammen for en børnestyret samtale og skaber et trygt samtalerum, hvor barnet eller den unge kan dele deres opfattelse af egne vilkår og trivsel.

Børnesamtaler som redskab til at afdække børns oplevede virkelighed

Det er vores erfaring, at børnesamtaler er særligt nyttige for:

  • børn/unge af psykisk syge forældre.
  • børn/unge, der oplever eller har oplevet deres forældres skilsmisse.
  • børn/unge, der oplever eller har oplevet vold i hjemmet.
  • børn/unge i mistrivsel.
  • børn/unge, der er kommet i klemme mellem deres biologiske familie og deres plejefamilie.
  • Børn og unge med lavt selvværd og/eller manglende selvtillid.

Børne- og ungesamtaler kan ske på flere måder. Det kan være samtaler, der fungerer som et led i familieindsatser, hvor der er bekymringer for barnets eller den unges sikkerhed og trivsel. Her sikrer samtalen, at barnet/den unge har en stemme i indsatsen og bliver hørt.

Børnesamtaler kan også finde sted i situationer, hvor et barn eller en ung kæmper med noget, der er svært i hverdagen. Det kan fx være skolevægring, sorg og angst.

Samtalerne kan foregå i Move1’s lokaler i Ballerup, i en kommunes egne lokaler fx skole eller SFO eller i barnets/den unges eget hjem. Vi tilbyder også videosamtaler.

Del siden: