Vores søn har altid været glad for Move1’s konsulenter, når de er kommet i vores hjem, og det har gjort os trygge i samarbejdet. Move1 har hjulpet os til at lave planer for, hvad der skal ske for vores søn – både i hverdagen fra dag til dag og på længere sigt.

Familie i trivsel

Tilbud til private

Alle oplever med tiden udfordringer i familielivet. Og nogle gange er det svært at se, hvad man kan ændre for at komme på rette kurs igen. Move1 tilbyder derfor skræddersyet familiesparring tilpasset din familie. 

Det kan fx være om hverdagen med teenagere, skoleskift eller hvordan du bedst kan få din hverdag til at hænge sammen med dine, mine og vores børn.

Familie i trivsel henvender sig til forældre, som ønsker råd og vejledning til konkrete problematikker. Sammen med vores familievejledere udvider vi jeres forståelse af jeres barns behov og gør jeres forældreskab stærkere. I får gennem et forældresparringsforløb flere strategier og handlemuligheder samt mere overskud til at være de forældre, I ønsker at være.

Trivsel i famiien

Hvis en eller flere familiemedlemmer oplever udfordringer, kan det ofte resultere i store konflikter. Move1 hjælper jer med at se nye vinkler på de specifikke problemstillinger i jeres familie. Vi sikrer, at alle familiemedlemmer føler sig set og hørt. Og vi støtter jer i at finde styrken til de næste skridt, der kan sikre trivsel og glæde i jeres familie: Hvad kan I gøre? Hvad kan jeres barn gøre? Hvordan kommer I videre?

Få fx hjælp til følgende

Move1 kan styrke jeres families relationer gennem samtaler om jeres erfaringer og udfordringer. Hvad er det, der bekymrer? Hvad virker? Hvad skal der ske mere af, for at bekymringerne mindskes?

Move1 kan hjælpe jer med at hjælpe jeres barn. Fx hvis I oplever, at barnet er overbekymret eller har angst. Måske vil barnet ikke i skole? Vi støtter jer til at identificere problemstillingen, hvad jeres barn har brug for og hvilke redskaber i kan tage i brug.

Move1 kan gøre det nemmere at tale om skilsmisse. Gennem samtaler sikres, at I som forældre har fokus på jeres børns behov under og efter en evt. skilsmisse. Herunder bl.a. en konstruktiv kommunikationsform og et nyttigt forældresamarbejde mellem jer.

Familievejlederne i Move1 arbejder ud fra den systemisk løsningsfokuserede korttidsterapeutiske tilgang (LØFT) og har siden 2005 vejledt familier og forældre. Vi er uddannede til at kigge efter de styrker, ressourcer og succeser, I allerede har, og som der kan bygges videre på.

Ring til os allerede i dag.

Selv den længste rejse starter med det første skridt – kinesisk ordsprog

Det praktiske

  • Første samtale: 90 minutter – 1450 kr.
  • Efterfølgende samtaler: 50 minutter – 900 kr.
  • Evt. børnesamtaler Varighed afhængigt af barnets alder, 30-50 minutter: 900 kr.
  • Forløb med 5 samtaler: 4550 kr.

Samtalerne foregår i et fortroligt rum og bliver ikke registreret nogen steder.

Samtalerne kan foregå i Move1’s lokaler på Tempovej 16, 2750 Ballerup, eller online via Teams eller Zoom.

Del siden: