Lederen som vært

Ledelse handler ikke længere om at være helten, der får alting til at ske, men om at arbejde løsningsfokuseret og involvere mennesker for at skabe udvikling og forandring. At tænke på lederen som vært – og dermed gå fra at være en helt til en vært – er en metafor, som de fleste kan relatere til, for vi har alle oplevet den gode vært og kan nemt selv tænke som en vært. 

Moderne ledere skal kunne skabe relationer til andre og opmuntre dem til at tage et næste skridt ud fra bedste håb, visioner og intentioner for fremtiden. Det kræver, at lederen selv er bevidst om sin egen position og rolle – med andre ord, om lederen skal træde et skridt frem eller et skridt tilbage undervejs, og hvilken rolle lederen udfylder.

Lederen som vært er en detaljeret gennemgang, der afdækker 6 roller og 4 positioner, som en værtsleder kan indtage. Denne tilgang er så let genkendelig og anvendelig, at du straks kan bringe den i spil i dit arbejde og andre sammenhænge ud fra metaforen om værtskab som ledelsesværktøj. 

Lederen som vært er systematisk bygget op, hvert kapitel slutter med hovedpunkter og spørgsmål til efter-tanke, og der er linkes til omfattende ekstramateriale og kilder, så det er både nemt og overskueligt at komme i gang og efterfølgende fordybe sig. 

Lederen som vært giver dig mulighed for:

  • At skabe øget involvering, så din organisation kan udvikle sig.
  • At opbygge stærke, positive relationer, som sikrer, at dine medarbejdere bliver målrettede og fokuserede.
  • At styrke din evne til at opnå resultater ved at støtte andre.
  • At øge din bevidsthed om, hvornår du skal træde et skridt frem og handle, og hvornår du skal træde et skridt tilbage og lade andre tage ejerskab, agere og udvikle sig.
Lederen som vært
FAKTA OM BOGEN
276 sider
Sprog: dansk
Forfattere Mark McKergow & Helen Bailey Originaltitel: HOST - six new roles of engagement
Softcover m. flapper
ISBN papirbog: 9788799994007
ISBN e-bog: 9788799994014

Citat fra bogen

”Ledelse har altid været fyldt med paradokser. Man kan ikke bare stille nogle regler op, som man kan følge og derigennem være garanteret succes.[…] I stedet for en ganske ligetil liste over nødvendige egenskaber og færdigheder, som ledere skal have, står de nu over for en række dilemmaer – gensidigt modstridende krav […] 

Det er nok til at gøre enhver rundt på gulvet. Hvordan i alverden skal vi dog kunne alt det? Det er, som om vi bliver trukket i hver sin retning på samme tid.

Spørgsmålet er ikke, hvad der skal gøres, men hvornår du skal gøre de enkelte ting. Det betyder, at du må udvikle en fornemmelse for timing og sammenhæng – en fornemmelse for, hvornår du skal gøre noget og ikke gøre noget.

Hvert af dilemmaerne handler i sidste ende om at træde til eller holde sig tilbage. Her i bogen kalder vi det ganske enkelt også at træde et skridt frem og træde et skridt tilbage.”

Om forfatterne

Forfatterne bag den engelske version af bogen, “Host. Six new Roles of Engagement”, er Mark McKergow og Helen Bailey. Disse to forfattere er nogle af de fremmeste kapaciteter internationalt indenfor coaching, løsningsfokuseret ledelse og værtslederskab.

Mark McKergow er foredragsholder, konsulent og forfatter. Mark har en markant international rolle i udviklingen af den løsningsfokuserede tilgang og er medforfatter til tre bøger, deriblandt The Solutions Focus. Han har været med til at etablere både netværket SOLWorld og organisationen SFCT for konsulenter, undervisere og ledere. Han er redaktør af tidsskriftet InterAction fra SFCT og er medlem af Transformational Leadership Council. Mark er også tilknyttet Taos Institute. 

Anmeldelse af “Lederen som vært”

af Pia Brandt Danborg

At læse bogen Lederen som vært var ganske enkelt en positiv oplevelse. Bogen ser lederskabet fra en ny vinkel, nemlig at man skal inddrage roller og positioner fra det at være vært (fx ved et middagsselskab) i sit lederskab og på den måde bringe sin virksomhed eller afdeling i retning af mere udvikling.

Bogen er helt skarp på, at ledelse handler om relationer og bringer også mange menneskelige kvaliteter i spil til udvikling af lederskabet: integritet, engagement, et positivt fokus på ressourcer, troværdighed og ydmyghed. Overordnet er budskabet til læserne af bogen, at man som vært bør åbne sit hjerte. Jeg vil faktisk vove den påstand, at alle mennesker – uanset om de er ledere eller ej – kan få noget ud af bogen, som de kan anvende i deres hverdag og forskellige relationer.

Løbende har forfatterne af bogen fokus på, at en ikke-handling er lige så kraftfuld og vigtig som en handling, altså at tidens ledere bør lære, hvornår det er tid til at træde et skridt tilbage og ikke altid frem. Således gives der plads til kolleger, så fællesskabet styrkes, og der kan løftes fremad sammen.

Forfatterne har også fokus på det næste skridt, der skal tages for at nå et givent mål. Skal det skridt være stort eller lille – anerkender vi egentlig de små skridt, som dog er de skridt, vi kan overskue, og som dog giver følelsen af at være i gang og på vej?

Generelt tales der om dynamisk styring i selv de mindste dele af en proces, så der er mulighed for at justere meningsfuldt undervejs. Der lægges netop vægt på samarbejdet, så den nye tids værtsleder ikke skal klare det hele selv, men udfolde og anvende medarbejdernes ressourcer. Dette bekræfter min holdning om, at de, der ofte bliver set som kritiske medarbejdere, er guld værd, hvorimod den tavse medarbejder, som blot gør, som chefen befaler, hører tidligere tiders ledelse til.

Hvis man er eftertænksom og åben og har mod til at se indad, kan man med denne bog få hjælp til at gøre uvirksomt virksomt eller godt bedre. Hvis man gerne vil være mere åben eller eftertænksom, er bogen fyldt med relevante cases fra hele verden og gennem tiden, som understreger indholdet i hvert kapitel. Der er key points efter hvert kapitel samt spørgsmål til egen refleksion og øvelser at afprøve i praksis.

Jeg havde let ved at se, hvor jeg agerede med værtslederskab, og hvor der er plads til forbedringer. I slutningen af hvert kapitel er der så redskaber og øvelser til mig, så jeg kan udvikle mig på de punkter, jeg endnu har til gode.

Bogen er letlæst og med klare budskaber. Jeg kan ved første gennemlæsning let se, hvor jeg kan sætte ind, hvad enten det er i min virksomhed, i foreningsregi eller endda som forælder. Løbende gennem bogen mindes der gentagne gange om at overveje, om man bør træde et skridt frem eller tilbage – hvad vil bidrage mest til en positiv og udviklende proces, uanset hvilken af de seks roller og fire positioner man har antaget på et givent tidspunkt?

Afslutningsvis kan siges, at bogen er flot, gennemarbejdet, overskuelig og let at arbejde med. Det er en positivt formuleret bog, der får de nye udfordringer og det at arbejde på en ny måde til at virke ligetil.

Jeg kan bestemt anbefale denne bog til ledere, der lige er trådt ind i rollen, såvel som garvede ledere, der gerne vil udfordres med et nyt syn på lederskabet, der – efter min mening – er tilpasset den kommende tids ledere og medarbejdere.

Bestil bogen

Pris: 349,95 DKK + fragt 45 DKK

Ved forsendelse udenfor Danmarks grænser tillægges en merpris til fragten.