Hvis man fokuserer på problemer,
bliver man ekspert i problemer.
Hvis man fokuserer på løsninger,
bliver man ekspert i løsninger.

Om løsningsfokuseret tilgang

Systemisk løsningsfokuseret korttidsterapi (også kaldet løsningsfokuseret tilgang – LØFT) blev i starten af 1980’erne udviklet af psykoterapeuterne Steve de Shazer og Insoo Kim Berg.

I Move1 bruger vi den løsningsfokuserede tilgang i alt vores arbejde. Det gælder alt fra vores interne møder i personalegruppen til samarbejdet med børn, unge og familier med komplekse problemstillinger.

Her på siden kan du læse om tilgangen, teorien bag, og hvordan vi i Move1 anvender løsningsfokuseret metode i praksis.

En løsningsfokuseret metode

Mennesker er eksperter i eget liv. Det er grundlaget for den løsningsfokuserede tilgang og det, man arbejder ud fra, når man bruger systemisk løsningsfokuseret korttidsterapi. Når vi i Move1 arbejder løsningsfokuseret, støtter vi familier i at finde ud af, hvad der virker for lige præcis dem.

Groft forsimplet stiller vi i arbejdet med børn, unge og udsatte familier altid varianter af disse tre spørgsmål:

1) Hvilke forandringer ønsker du at se i dit eget liv?
2) Hvad vil være anderledes i dit liv, når problemerne er løst?
3) Hvad har tidligere virket for dig?

Løsningsfokuseret metodeNår vi arbejder ud fra den løsningsfokuserede tilgang, tror vi på, at et problem aldrig fylder 100 %. Der er altid tidspunkter, hvor et problem ikke fylder i lige så høj grad, og hvor det, der plejer at mislykkedes, lige pludselig lykkedes.

De tidspunkter, hvor problemerne fylder mindre, og hvor der findes løsninger på problemerne, kaldes undtagelser. Undtagelserne er altså de gange, hvor man har gjort tingene lidt anderledes, der har medvirket til, at problemerne ikke fylder 100 %.

Det er Move1’s opgave via løsningsfokuserede spørgeteknikker at støtte familier, børn og unge i at finde disse undtagelser og undersøge, hvordan undtagelserne kan bruges til at anskue situationen fra andre vinkler

Løsningsfokuseret familievejledning

Det er vigtigt at slå fast, at løsningsfokuserede samtaler og spørgsmål ikke serverer løsninger. Men de hjælper til at skabe det nødvendige fokus, der skal til for, at familierne selv kan skabe den forandring, der er nødvendig for at skabe trivsel og tryghed i hjemmet.

I Move1’s familievejledning bruger vi velvalgte og gennemtestede løsningsfokuserede spørgsmål, hvor vi støtter forældre, børn og unge i at se løsninger i stedet for problemer. Det er vores erfaring, at det sikrer et fokus på det, der virker, i stedet for det, der ikke virker. Samtidig skaber vi i familievejledningen fokus på det, der skal ændres for at mindske kommunens bekymring for børnenes trivsel.

Del siden: