Forandring kommer ikke, hvis vi venter på en anden person eller et bedre tidspunkt.
Vi er selv dem, vi har ventet på.
Vi er selv den forandring, vi har ønsket os.

Om Pia Lund-Nielsen

Jeg er socialpædagogisk konsulent og stifter af Move1 – første skridt til forandring. Systemisk løsningsfokuseret korttidsterapi (LØFT) er grundstenen og kongstanken i det arbejde, der udføres i Move1. Her har mine medarbejdere og jeg fokus på at sikre, at det enkelte menneske har mulighed for at tage medejerskab og være aktør i eget liv. Jeg ser håb i håbløse sager og mit udgangspunkt er, at alle mennesker er eksperter i eget liv.

Min erhvervserfaring kombineret med en socialpædagogisk baggrund har givet mig kompetencerne til at stille skarpt på en persons ressourcer og herudfra arbejde med at sætte fokus på styrker, engagement og motivation hos andre mennesker.

Jeg har, siden jeg var 17 år, arbejdet på forskellige institutioner. Deriblandt integrerede daginstitutioner, som SSP-gadeplansmedarbejder, på en særlig sikret afdeling for unge kriminelle, samt på en døgninstitution for børn, unge og enlige mødre. Derudover har jeg varetaget ledelsesmæssige opgaver, herunder økonomi, indkøb og personaleledelse. Både i det private og i det offentlige erhvervsliv.

Håb i håbløse sager og muligheder i umuligheder.

Den røde tråd i mit arbejde har altid været, at jeg har haft flere ideer og forslag til muligheder for løsninger af socialfaglige problemstillinger, end det var muligt at udføre indenfor overenskomstaftaler og kommunale arbejdsrammer. Jeg så muligheder i umuligheder.

Derfor sprang jeg i 2005 ud som selvstændig og etablerede Move1 – første skridt til forandring. Med min egen konsulentvirksomhed fik jeg muligheden for at udleve og afprøve nye og anderledes socialpædagogiske løsninger.

Jeg opdagede tilgangen systemisk løsningsfokuseret korttidsterapi (LØFT), der på alle måder er den teoretiske retning, der sætter ord på mit faglige fundament og tilgang til livet.

/Pia Lund-Nielsen

Del siden: