Det altid tillidsfulde samarbejde med Move1 har haft afgørende betydning for flere af familierne i afdelingen. Move1 formår at rykke akut på sagerne med et sublimt højt fagligt niveau, hvor relationsarbejdet er i højsædet, og familierne føler de er i trygge hænder.

Socialrådgiver og samarbejdspartner

Overvåget samvær

Når der er bekymring for et barn eller en ungs fysiske eller psykiske sikkerhed under et samvær, tilbyder Move1 at fungere som samværskonsulenter ved et overvåget samvær.

Ved et overvåget samvær fungerer Move1 som repræsentant for kommunen og er til stede under hele samværet

Overvåget samvær samværskonsulenter

for at sikre barnets sikkerhed under samværet.
Samværskonsulenten er klar til at gribe ind over for uhensigtsmæssig adfærd, og har under samværet fokus på at understøtte en tryg og positiv kontakt mellem barn og familiemedlemmer.

Med en systemisk løsningsfokuseret tilgang tydeliggør Move1 alle parters opgave og medvirken i samværet, så alle parterne kan se sig selv som aktive medspillere i at skabe et trygt samvær for barnet/den unge.

Særlige sikkerhedsforanstaltninger ved samvær

Enkelte samvær kan være så komplicerede, at det er nødvendigt med særlige løsninger før og efter samværet for at skabe størst mulig trygh