Det altid tillidsfulde samarbejde med Move1 har haft afgørende betydning for flere af familierne i afdelingen. Move1 formår at rykke akut på sagerne med et sublimt højt fagligt niveau, hvor relationsarbejdet er i højsædet, og familierne føler de er i trygge hænder.

Overvåget samvær

Når der er bekymring for et barn eller en ungs fysiske eller psykiske sikkerhed under et samvær, tilbyder Move1 at fungere som samværskonsulenter ved et overvåget samvær.

Ved et overvåget samvær fungerer Move1 som repræsentant for kommunen og er til stede under hele samværet

Overvåget samvær samværskonsulenter

for at sikre barnets sikkerhed under samværet.
Samværskonsulenten er klar til at gribe ind over for uhensigtsmæssig adfærd, og har under samværet fokus på at understøtte en tryg og positiv kontakt mellem barn og familiemedlemmer.

Med en systemisk løsningsfokuseret tilgang tydeliggør Move1 alle parters opgave og medvirken i samværet, så alle parterne kan se sig selv som aktive medspillere i at skabe et trygt samvær for barnet/den unge.

Særlige sikkerhedsforanstaltninger ved samvær

Enkelte samvær kan være så komplicerede, at det er nødvendigt med særlige løsninger før og efter samværet for at skabe størst mulig tryghed og sikkerhed for barnet. Det kan fx være:

• ved at støtte barnet i at italesætte sine oplevelser under samværet til omsorgspersonerne.
• ved at kontrollere, om den pågældende forælder er i stand til at gennemføre samvær o.l.

Move1 tilbyder både før- og eftersamtaler med forældrene for at forberede og forventningsafstemme med dem, hvad der skal ske på det pågældende samvær. Hvis der er behov for det, tilbyder vi desuden børnesamtaler før og efter samværet.

Derudover tilbyder Move1 at hente og/eller bringe barnet til og fra samværet for at støtte barnet i overgangen mellem den biologiske familie og plejefamilien.

Skriftlig status

Move1 udarbejder efter samværet en skriftlig status, som sendes til socialrådgiveren inden for to arbejdsdage. I statussen beskrives observationer af forældre-barn-relationen med henblik på videre støtte til udvikling af forældreevner og indbyrdes kommunikation mellem familiemedlemmerne.

På den måde er det hele tiden muligt at følge med i samværsforløbene og korrigere indsatsen, hvis det er nødvendigt.

Move1 har samværslokaler i Ballerup, men kan også udføre samværene i kommunens lokaler, på bosteder eller i familiens eget hjem.

Del siden: