Det altid tillidsfulde samarbejde med Move1 har haft afgørende betydning for flere af familierne i afdelingen. Move1 formår at rykke akut på sagerne med et sublimt højt fagligt niveau hvor realtionsarbejdet er i højsædet og familierne føler de er i trygge hænder

Socialrådgiver og samarbejdspartner

Støttet samvær

Ved et støttet samvær tages der udgangspunkt i myndighedernes bekymring og i forældrenes eget ønske om hjælp og støtte i kontakten til deres barn. Her sikrer Move1 et samarbejde, hvor der er fokus på barnets behov.

Med en løsningsfokuseret tilgang støtter og guider samværskonsulenten under samværet forældrene til at skabe et trygt og rart samvær for barnet og til at understøtte tilknytning og gode fælles oplevelser. Move1 støtter ligeledes barnet til at give udtryk for egne behov og grænser. Både forældre og børn støttes til at håndtere konfliktfyldte eller følelsesmæssigt svære situationer.

Særlige sikkerhedsforanstaltninger ved støttet samvær

Enkelte samvær kan være så komplicerede, at det er nødvendigt med særlige løsninger før og efter samværet for at skabe størst mulig tryghed og sikkerhed for barnet.

Støttet samværMove1 kan facilitere dette ved fx:

• at støtte barnet i at italesætte sine oplevelser under samværet til o