Samtalegrupper med ligesindede børn og unge er et nyttigt redskab til at skabe forståelse og accept af de livsvilkår, som barnet lever med i dagligdagen.

Mia Lunde, seniorkonsulent i Move1

Børnegrupper

BørnegrupperFormålet med børnegrupper er at støtte sårbare børn til at blive bedre til at håndtere de svære vilkår, der er i livet. Et sårbart barn oplever ofte at stå alene og føle sig anderledes, og det kan være svært at tale åbent med venner og familie om det, der er svært. Derfor kan det være brugbart for et sårbart barn at mødes med andre børn i samme situation, da barnet på den måde oplever, at det ikke er alene.

I en børnegruppe oplever det enkelte barn at blive genkendt og hørt af andre. Det medvirker til, at barnet får modet til at åbne op og dele sine tanker.  

Støtte til at tale om svære emner