Det  med at få et ”spark” i Move1 er noget, man burde tage med sig i livet. Det har ændret mit syn på livet meget.

Støtte- og kontaktperson

I Move1 tilbyder vi forskellige støtte- og kontaktperson-forløb for udsatte borgere og psykisk sårbare børn og unge (jf. Serviceloven § 54, § 76, § 85 ).

Støtteperson kontaktperson

Vores socialkonsulenter står til rådighed, når der er brug for det – hele døgnet, året rundt. I Move1 ved vi, at fleksibilitet er vigtigt for at skabe tillid og for at etablere en stabil relation til borgeren, den unge eller barnet.

Under støtteforløbene arbejder vi 100% løsningsfokuseret. Det betyder, at vi som støttepersoner har fokus på at identificere og styrke borgerens, den unges eller barnets ressourcer og støtte dem til at blive aktør i eget liv.

Hør Casper fortælle om at have en kontaktperson fra Move1

Bindeled mellem borger og myndighed

Move1’s konsulenter er uvildige og uafhængige af myndigheder og kommuner, og vores de fungerer både som en støttende relation og som bindeled til de relevante myndighedspersoner. Dette gælder uanset om der er tale om en kontaktpersonforløb for børn og unge, om der er tale om et støttekontaktpersonsforløb til socialt udsatte borgere mellem 18 og 70, eller om der er tale om en støtterpersonsforløb til forældre med anbragte børn. Move1 sikrer , at barnet/den unge/borgeren føler sig set og hørt, samt at indsatsen dokumenteres.

Move1 har mange års erfaring med støtte- og kontaktpersonsarbejde, og vi har samarbejdet med mange forskellige kommuner og borgere siden 2005.

Vi sikrer en tryg nytterelation med fokus på udvikling og samarbejder med borgeren, barnet og den unge om at identificere andre handlemuligheder og allerede eksisterende ressourcer og strategier.

En tryg nytterelation

Det kan af den ene eller den anden årsag være nyttigt med en
pålidelig og stabil støtte i kortere og længere perioder af livet, hvor hverdagen kan føles svær at håndtere. I Move1 gør vi os umage med at finde det helt rigtige match og den rigtige socialkonsulent for at sikre et godt og trygt samarbejde. Vores socialkonsulenter sætter en ære i at opbygge en tryg og stabil nytterelation på det nære, personlige plan. Vi er altid tilgængelige for støtte og sparring.

Samtaler kan foregå både hjemme hos den enkelte og uden for hjemmet. Det afhænger helt af behovet. Alle vores støtteforløb skræddersys, så de er tilpasset den enkelte borger. Vi har derfor stort fokus på, hvad der giver mening for den enkelte – hvis de trives bedst ved at have samtaler på lange gåture i skoven, gør
vi det. Hvis de hellere vil vaske op eller spille computerspil, mens vi taler sammen, gør vi det.
Gennem løsningsfokuserede samtaler støtter vi til at få eller holde fokus på alt det, der allerede fungerer – og på at identificere, hvordan den enkelte kan arbejde hen mod den udvikling, som de selv ønsker.

Al udvikling starter med det første lille skridt, og vi hjælper med at sætte mål og retning for, hvor borgeren gerne vil bevæge sig hen. Vi yder praktisk støtte i hverdagen, og så giver vi støtte og opbakning til at tage de første skridt mod forandring og mod den enkeltes bedste håb for fremtiden.

Del siden: