Vores søn har altid været glad for Move1’s konsulenter, når de er kommet i vores hjem, og det har gjort os trygge i samarbejdet. Move1 har hjulpet os til at lave planer for, hvad der skal ske for vores søn – både i hverdagen fra dag til dag og på længere sigt.

Støtteperson paragraf 54

 I henhold til Serviceloven § 54 skal kommunen tilbyde forældre en støtteperson, når deres barn skal anbringes, er anbragt eller skal hjem igen.

Støtteperson paragraf 54 forældre til anbragte børnI Move1 har vi siden 2005 hjulpet og støttet mange forældre, og vi ved, hvor hårdt og krævende det er som forældre at stå i en anbringelsessituation.

Derfor har vi i Move1 også erfarne socialkonsulenter, der kan fungere som solide støttepersoner til forældre, hvis barn/børn er anbragt.

I Move1 tilbyder vi en støtteperson, der kan:

 • støtte og lytte til forældrene.
 • støtte forældre i at bevare og forbedre kontakten til deres barn/børn.
 • hjælpe forældre med forberedelserne til møder samt støtte under og efter møderne.
 • deltage i møder efter forældrenes eget ønske.
 • hjælpe til et godt og respektfuldt samarbejde med anbringelsessted og kommune.
 • hjælpe forældrene med at læse og forstå dokumenter og beslutninger.

Vores støttepersoner sikrer, at forældrene kommer til orde i deres barns/børns anbringelsesforløb.

Er dit barn anbragt, og læser du med som privatperson?


Vi kan ikke hjælpe dig med at få dit barn hjem. Men vi kan give dig den støtte, du har brug for, så både du og dit barn trives med situationen:

 • Vi er privatpraktiserende og uafhængige af kommunen.
 • Vi taler kun med din sagsbehandler eller andre samarbejdspartnere, når du er til stede.
 • Vi har indgående kendskab til loven om din retssikkerhed og om dit barns retsbeskyttelse.

Hvordan får du en støtteperson?

 • Du kan kontakte din sagsbehandler i kommunen.
 • Du kan kontakte Move1 for et uformelt møde.
 • Det er din sagsbehandler, der skal bevillige timetal og støtteperiode.

Bemærk: Det er gratis for dig at have en støtteperson.