Vores søn har altid været glad for Move1’s konsulenter, når de er kommet i vores hjem, og det har gjort os trygge i samarbejdet. Move1 har hjulpet os til at lave planer for, hvad der skal ske for vores søn – både i hverdagen fra dag til dag og på længere sigt.

Kontaktperson paragraf 76

Jf. Serviceloven § 76 tilbyder vi i Move1 kontaktpersonforløb for psykisk sårbare børn og unge. Vores kontaktpersonforløb er for børn og unge, der af forskellige årsager er udfordrede af at se deres egne ressourcer og handlemuligheder.

Løsningsfokuserede samtaler

Kontaktperson paragraf 76

I kontaktpersonforløbet benytter vi systemisk løsningsfokuseret samtaleterapi (LØFT).
Og via løsningsfokuserede samtaler støtter vi den unge til at identificere positive og udviklende elementer i deres liv og hverdag.

Sammen arbejder vi hen mod at styrke barnets/den unges selvværd, sociale kompetencer og relationer.

I samarbejdet med psykisk sårbare børn og unge er det vigtigt for os:

    • at skabe en kontakt, som den unge selv ønsker og accepterer.
    • at fastholde kontakten ved regelmæssigt samvær i og udenfor hjemmet.
    • at støtte den unge i at blive aktør i eget liv.
    • at støtte til relevante forandringer i den unges liv.

Move1’s kontaktpersoner er aktivt lyttende og tydelige voksne. Vi er bevidste om at vi er rollemodeller og vi er ærlige og forudsigelige i vores kontakt med den unge. Vi står til rådighed, når der er brug for os – hele døgnet, året rundt.
Samtalerne foregår på den unges præmisser og på deres forskellige arenaer. Hvis den unge ønsker at afholde samtale på en gåtur i skoven eller på en cykeltur, så er det det, vi gør.

Move1’s konsulenter underviser andre i løsningsfokuserede samtaler på ForandringsAkademiets kontaktpersonskursus og på kursus i børnesamtaler.

Del siden: