Vores søn har altid været glad for Move1’s konsulenter, når de er kommet i vores hjem, og det har gjort os trygge i samarbejdet. Move1 har hjulpet os til at lave planer for, hvad der skal ske for vores søn – både i hverdagen fra dag til dag og på længere sigt.

Støtteperson paragraf 85

Move1 tilbyder støttekontaktforløb for socialt udsatte og isolerede borgere i alderen 18-70 år. Jf. Serviceloven § 85 fungerer en af Move1’s konsulenter i disse forløb som en støttekontaktperson for borgeren.

Støttepersonen støtter til at blive aktør i eget liv

I et støttekontaktforløb er det Move1’s overordnede mål for det løsningsfokuserede, pædagogiske arbejde, at borgeren bliver aktør eget liv. Det betyder, at Move1 i samarbejdet med borgeren har fokus på, hvilke ønsker og behov borgeren selv har, samt har fokus på, hvad borgeren allerede kan og gør.

Støtteperson paragraf 85

Move1’s socialkonsulenter kan bl.a. støtte og guide borgeren til at få struktur på hverdagen, få bedre kostvaner, være opmærksom på personlig hygiejne, m.m.

Move1 tilbyder desuden praktisk støtte under støttekontaktforløbet til bl.a. oprydning, åbning af post, overblik over økonomi, deltagelse i møder, social træning, brug af eget netværk osv.

Altid tilgængelig nytterelation

Hos Move1 søger vi at skabe en nytterelation til borgeren i støttekontaktforløbet. Dvs. en relation, der støtter borgeren til at skabe og bygge videre på egne erfaringer. I praksis fungerer det på den måde, at vi støtter og guider borgeren ved at gøre tingene sammen med borgeren i stedet for at gøre tingene for borgeren.

Under et støttekontaktforløb står Move1 til rådighed, når borgeren har brug for støtte – hele døgnet, året rundt.

 

Del siden: