Det altid tillidsfulde samarbejde med Move1 har haft afgørende betydning for flere af familierne i afdelingen. Move1 formår at rykke akut på sagerne med et sublimt højt fagligt niveau, hvor relationsarbejdet er i højsædet, og familierne føler de er i trygge hænder.

Socialrådgiver og samarbejdspartner

Støtteperson paragraf 85

Move1 tilbyder støttekontaktforløb for socialt udsatte og isolerede borgere i alderen 18-70 år. Jf. Serviceloven § 85 fungerer en af Move1’s konsulenter i disse forløb som en støttekontaktperson for borgeren.

Støttepersonen støtter til at blive aktør i eget liv

I et støttekontaktforløb er det Move1’s overordnede mål for det løsningsfokuserede, pædagogiske arbejde, at borgeren bliver aktør eget liv. Det betyder, at Move1 i samarbejdet med borgeren har fokus på, hvilke ønsker og behov borgeren selv har, samt har fokus på, hvad borgeren allerede kan og gør.