Uanset hvilket tidspunkt jeg har haft ringet til dem, fordi der har været problemer herhjemme, så kommer de - og det er om det er midt om natten eller tidligt om morgenen - så kommer de så hurtigt, de kan.
Og det har hjulpet min familie rigtigt meget.

Forælder efter et afsluttet familiebehandlingsforløb

Familievejledning

En af Move1’s kernekompetencer er at arbejde med familier med komplekse problemstillinger. Vi tilbyder massivt forebyggende indsatser med fokus på at støtte familier til nødvendige forandringer i deres familieliv for at sikre børnenes trivsel og udvikling i eget hjem.
Vores familievejledere kan stille op med kort varsel på alle tidspunkter af døgnet i situationer, hvor der er akut bekymring for et barns sikkerhed og trivsel.

Move1 partnerskab og samarbejdeTidlig og forebyggende indsats er nøgleord i Move1’s familievejledning. Vi samarbejder med udsatte familier om at skabe vilkår, der gør, at børnene kan blive boende i hjemmet ved at sikre deres sikkerhed, trivsel og udvikling.
Gennem løsningsfokuserede samtaler sikrer vi, at forældrene tager ejerskab for at sikre de nødvendige forandringer, der skal ske for at mindske kommunens bekymringer og for at sikre et godt nok børneliv for deres børn.

Vores indsatser er fleksible og kan tilrettelægges og justeres løbende efter de behov, som familien har. Vores familievejledning består af en kombination af bl.a. samspilsobservationer, praktisk støtte samt forældre-, familie-, unge- og børnesamtaler. Familievejledningen foregår i familiens eget hjem eller der, hvor fa