Uanset hvilket tidspunkt jeg har haft ringet til dem, fordi der har været problemer herhjemme, så kommer de - og det er om det er midt om natten eller tidligt om morgenen - så kommer de så hurtigt, de kan.
Og det har hjulpet min familie rigtigt meget.

Familievejledning

En af Move1’s kernekompetencer er at arbejde med familier med komplekse problemstillinger. Vi tilbyder massivt forebyggende indsatser med fokus på at støtte familier til nødvendige forandringer i deres familieliv for at sikre børnenes trivsel og udvikling i eget hjem.
Vores familievejledere kan stille op med kort varsel på alle tidspunkter af døgnet i situationer, hvor der er akut bekymring for et barns sikkerhed og trivsel.

Move1 partnerskab og samarbejdeTidlig og forebyggende indsats er nøgleord i Move1’s familievejledning. Vi samarbejder med udsatte familier om at skabe vilkår, der gør, at børnene kan blive boende i hjemmet ved at sikre deres sikkerhed, trivsel og udvikling.
Gennem løsningsfokuserede samtaler sikrer vi, at forældrene tager ejerskab for at sikre de nødvendige forandringer, der skal ske for at mindske kommunens bekymringer og for at sikre et godt nok børneliv for deres børn.

Vores indsatser er fleksible og kan tilrettelægges og justeres løbende efter de behov, som familien har. Vores familievejledning består af en kombination af bl.a. samspilsobservationer, praktisk støtte samt forældre-, familie-, unge- og børnesamtaler. Familievejledningen foregår i familiens eget hjem eller der, hvor familien opholder sig.

Move1 sikrer partnerskab og samarbejde mellem familie og professionelle om de nødvendige forandringer i børns og familiers levevilkår. Vi er altid fuldt gennemsigtige i vores arbejde og udarbejder skriftlige orienteringer, der dokumenterer familiens trivsel og udvikling. Alle orienteringer gennemgås med forældrene, inden de sendes til socialrådgiveren. På den måde ved forældrene, hvad der videregives om dem, og hvilken udvikling og eventuelle bekymringer vi oplever i familien.

Løsningsfokuseret familievejledning

Move1’s familievejledere arbejder 100% løsningsfokuseret og er specialiseret i Flex Familierådgivning. Det betyder, at vi benytter systemisk løsningsfokuseret korttidsterapi (LØFT) i al vores familiearbejde. Vores familievejledere har fokus på ressourcer og det, der allerede fungerer i en familie. Dette med henblik på, at forældrene bliver støttet til at identificere, styrke og udvikle egne forældrekompetencer.

Move1’s stifter, daglige leder og seniorkonsulent har i fællesskab udviklet en familievejlederuddannelse i samarbejde med ForandringsAkademiet. Dette med målsætningen om at uddanne endnu flere løsningsfokuserede familievejledere, der kan sikre børns trivsel og udvikling i eget hjem.

Hør Claus fortælle om at samarbejde med familievejledere fra Move1

Del siden: