Løsningsfokuseret familievejledning

Mangler I et fleksibelt team af familievejledere, samværskonsulenter og kontaktpersoner, der kan rykke ud med kort varsel, og som har høj faglighed? Så er Move1 den rigtige samarbejdspartner.
Move1 har siden 2005 fungeret som anden aktør i udsatte familier, og vi har særlige kompetencer og erfaringer inden for familievejledning af familier med komplekse problemstillinger.

Move1 tilbyder både akutindsatser og kompenserende familieopgaver med henblik på at forebygge og forhindre behovet for at anbringe. 

Ring til os på telefon 31 499 800, så skræddersyr vi en indsats, der passer til familiens og barnets individuelle her-og-nu-behov. 

Bindeled mellem borger og myndighed

I Move1 benytter vi den systemisk løsningsfokuserede korttidsterapi (LØFT) i vores familievejledning og samarbejde med familier, og vi har stor opmærksomhed på af afdække og styrke familiens eksisterende ressourcer.

Move1 sikrer tæt samarbejde med andre fagprofessionelle omkring familien og fungerer som bindeled i et partnerskab mellem familien og kommunen. Vi samarbejder med familierne om at sikre udvikling for at mindske kommunens bekymringer for børnenes trivsel.

Move1 samarbejder tæt med socialrådgivere om at sikre børns vilkår og trivsel i eget hjem. Vi dokumenterer vores arbejde i skriftlige orienteringer med udgangspunkt i fokuspunkterne for indsatsen og bruger ICS-trekantens helhedsorienterede tilgang i beskrivelsen af det enkelte barns vilkår.

Move1’s konsulenter har alle en socialfaglig baggrund og videreuddannes løbende indenfor systemisk løsningsfokuseret korttidsterapi (LØFT).

Flere af vores konsulenter underviser i løsningsfokuseret familievejledning i kursusvirksomheden ForandringsAkademiet.

Familiesparringsforløb til private

I Move1 tilbyder vi skræddersyede familiesparringsforløb tilpasset din families behov. Tilbuddet kalder vi Familie i trivsel og er henvendt til private, der oplever udfordringer i familielivet.

Læs mere om Familie i trivsel her.

Hvad kan vi gøre for dig?

Uanset hvilket tidspunkt jeg har haft ringet til dem, fordi der har været problemer herhjemme, så kommer de - og det er om det er midt om natten eller tidligt om morgenen - så kommer de så hurtigt, de kan. Og det har hjulpet min familie rigtigt meget.

Jeg har fået det bedre med mig selv og skal starte i skole også. jeg står meget bedre i dag, jeg får mange flere ting gjort i mit liv. Det  med at få et ”spark” i Move1 er noget, man burde tage med sig. Det har ændret mit syn på livet meget.

Det altid tillidsfulde samarbejde med Move1 har haft afgørende betydning for flere af familierne i afdelingen. Move1 formår at rykke akut på sagerne med et sublimt højt fagligt niveau, hvor relationsarbejdet er i højsædet, og familierne føler, de er i trygge hænder.