Familievejledning

Bindeled mellem borger og myndighed

Løsningsfokuseret familievejledning

Mangler I et fleksibelt team af familievejledere, samværskonsulenter og kontaktpersoner, der kan rykke ud med kort varsel, og som har høj faglighed? Så er Move1 den rigtige samarbejdspartner.
Move1 har siden 2005 fungeret som anden aktør i udsatte familier, og vi har særlige kompetencer og erfaringer inden for familievejledning af familier med komplekse problemstillinger.

Move1 tilbyder både akutindsatser og kompenserende familieopgaver med henblik på at forebygge og forhindre behovet for at anbringe.

Bindeled mellem borger og myndighed

Vi anvender systemisk løsningsfokuseret korttidsterapi (LØFT) i vores familievejledning, fokuserer på at styrke familiens eksisterende ressourcer og samarbejder tæt med andre fagprofessionelle. Som bindeled i et partnerskab mellem familien og kommunen sikrer vi udvikling, for at mindske kommunens bekymringer om børnenes trivsel.

Vores dokumentation er baseret på indsatsens fokuspunkter og bruger ICS-trekantens helhedsorienterede tilgang til at beskrive hvert barns vilkår. Alle Move1's konsulenter har en socialfaglig baggrund og modtager løbende videreuddannelse inden for systemisk løsningsfokuseret korttidsterapi (LØFT).

Move1 tilbyder:
  • Familievejledere
  • Samværskonsulenter
  • Kontaktpersoner
  • Akutindsatser
  • Kompenserende familieopgaver
  • En løsningsfokuseret tilgang
  • Skriftlig dokumentation
  • Vi er GDPR sikret
  • Benytter sikker mail-system

Vores dedikerede team af løsningsfokuserede familievejleder kan stille op med kort varsel. Afhængigt af bekymringsniveauet for barnets trivsel i hjemmet, kan vi starte inden for nogle få timer eller få dage. Indsatsen kan igangsættes i familiens hjem eller til et opstartsmøde på kommunen.

Ring til os

Så skræddersyr vi en indsats, der passer til familiens og barnets individuelle her-og-nu-behov.

"Uanset hvilket tidspunkt jeg har haft ringet til dem, fordi der har været problemer herhjemme, så kommer de - og det er om det er midt om natten eller tidligt om morgenen - så kommer de så hurtigt, de kan. Og det har hjulpet min familie rigtigt meget."

Forælder efter et afsluttet familievejledningsforløb

Find os

Linde Alle 23,
2750 Ballerup
Tlf: 31 499 800
Mail: info@move1-konsulent.dk
CVR-nr. 28618360

Move1

I Move1 tror vi på, at vores
klienter er eksperter i deres eget liv og har svarene på, hvilke forandringer der skal til for at opnå den ønskede fremtid for dem selv og deres familie.