Løsningsfokuseret familievejledning

Move1 har siden 2005 opbygget solide faglige erfaringer med at samarbejde løsningsfokuseret med kommuner og familier.
Herunder familier med komplekse problemstillinger, akutindsatser og kompenserende familieopgaver med henblik på at forebygge og forhindre behovet for at anbringe. 

Ring til os på telefon 31 499 800, så skræddersyr vi en indsats, der passer til familiens og barnets individuelle her-og-nu-behov. 

LØFT

I Move1 benytter vi den systemisk løsningsfokuserede korttidsterapi (LØFT) i vores familievejledning og samarbejde med familier, og vi har stor opmærksomhed på af afdække og styrke familiens eksisterende ressourcer.

Move1 sikrer tæt samarbejde med andre fagprofessionelle omkring familien og fungerer som bindeled i et partnerskab mellem familien og kommunen. Vi samarbejder med familierne om at sikre udvikling for at mindske kommunens bekymringer for børnenes trivsel.

Move1 samarbejder tæt med socialrådgivere om at sikre børns vilkår og trivsel i eget hjem. Vi dokumenterer vores arbejde i skriftlige orienteringer med udgangspunkt i fokuspunkterne for indsatsen og bruger ICS-trekantens helhedsorienterede tilgang i beskrivelsen af det enkelte barns vilkår.

Move1’s konsulenter har alle en socialfaglig baggrund og videreuddannes løbende indenfor systemisk løsningsfokuseret korttidsterapi (LØFT).

Løsningsfokuseret familievejledning i familier med komplekse og massive problemstillinger

Move1 har hjulpet mig utroligt meget. Mit liv er blevet nemmere, og jeg har bedre kunnet håndtere den situation, jeg stod i. Den største forandring, der er sket er, at jeg er blevet stoppet i mit misbrug. Det har I hjulpet mig med.

Forælder efter et afsluttet Flex familerådgivningsforløb

Jeg har fået det bedre med mig selv og skal starte i skole også. jeg står meget bedre i dag, jeg får mange flere ting gjort i mit liv. Det  med at få et ”spark” i Move1 er noget, man burde tage med sig. Det har ændret mit syn på livet meget.

Ung mand efter et afsluttet kontaktpersonsforløb hos Move1

Uden Move1 var der ikke sket de store forandringer. Største forskel er, at jeg kan bevare roen under konflikter med vores barn, og jeg har lært at tackle det anderledes."

Forælder i Flex familierådgivningsforløb