Kompenserende familievejledning

Jf. §30 og §32 i Barnets lov

Som en del af en tidlig indsats tilbyder Move1 kompenserende familievejledning. Move1’s kompenserende familievejledning foregår i familiens eget hjem eller der, hvor familien opholder sig.

Familievejledningen tilpasses familiens konkrete behov

Afhængigt af familiens behov aftaler Move1 med familiens socialrådgiver, hvordan indsatsen skal sammensættes, og om den fx skal bestå af samspilsobservationer med guidning og vejledning, eller om der skal afholdes strukturerede familiesamtaler med udgangspunkt i systemisk løsningsfokuseret korttidsterapi (LØFT). Indsatsen kan selvfølgelig også bestå af en kombination af samspilsobservationer og forældresamtaler, ligesom vi også udfører fælles familiesamtaler og børnesamtaler. Derudover yder vi praktisk støtte til fx forståelse af breve fra skole og kommune, samt tilmelding til fritidsaktiviteter.

Sideløbende med familievejledningen i hjemmet modtager socialrådgiver en skriftlig orientering hver 6.-8. uge. På den måde sikrer vi, at både familien og socialrådgiver kan følge med i den udvikling, der sker i hjemmet.

De skriftlige orienteringer kan benyttes direkte i en evt. Børnefaglig undersøgelse (jf. §20 i barnets lov) og giver også socialrådgiveren forudsætningerne for løbende at kunne regulere indsatsen i familien.

vores fokus i samarbejdet er, at:
  • Identificere og styrke forældreevner og ressourcer.
  • Kortlægge og inddrage familienetværk.
  • Styrke forældrenes samarbejde med øvrige fagpersoner omkring børnene - fx børnehave og skole.

Find os

Linde Alle 23,
2750 Ballerup
Tlf: 31 499 800
Mail: info@move1-konsulent.dk
CVR-nr. 28618360

Move1

I Move1 tror vi på, at vores klienter er eksperter i deres eget liv og har svarene på, hvilke forandringer der skal til for at opnå den ønskede fremtid for dem selv og deres familie.