Familievejledning

En af Move1’s kernekompetencer er at arbejde med familier med komplekse problemstillinger. Vi tilbyder massivt forebyggende indsatser med fokus på at støtte familier til nødvendige forandringer i deres familieliv for at sikre børnenes trivsel og udvikling i eget hjem.

Vores familievejledere kan stille op med kort varsel på alle tidspunkter af døgnet i situationer, hvor der er akut bekymring for et barns sikkerhed og trivsel.

Tidlig og forebyggende indsats er nøgleord i Move1’s familievejledning. Vi samarbejder med udsatte familier om at skabe vilkår, der gør, at børnene kan blive boende i hjemmet ved at sikre deres sikkerhed, trivsel og udvikling.
Gennem løsningsfokuserede samtaler sikrer vi, at forældrene tager ejerskab for at sikre de nødvendige forandringer, der skal ske for at mindske kommunens bekymringer og for at sikre et godt nok børneliv for deres børn.

Vores indsatser er fleksible og kan tilrettelægges og justeres løbende efter de behov, som familien har. Vores familievejledning består af en kombination af bl.a. samspilsobservationer, praktisk støtte samt forældre-, familie-, unge- og børnesamtaler. Familievejledningen foregår i familiens eget hjem eller der, hvor familien opholder sig.

Move1 sikrer partnerskab og samarbejde mellem familie og professionelle om de nødvendige forandringer i børns og familiers levevilkår. Vi er altid fuldt gennemsigtige i vores arbejde og udarbejder skriftlige orienteringer, der dokumenterer familiens trivsel og udvikling. Alle orienteringer gennemgås med forældrene, inden de sendes til socialrådgiveren. På den måde ved forældrene, hvad der videregives om dem, og hvilken udvikling og eventuelle bekymringer vi oplever i familien.

Vores dedikerede team af løsningsfokuserede familievejledere kan stille op med kort varsel. Afhængigt af bekymringsniveauet for barnets trivsel i hjemmet, kan vi starte inden for nogle få timer eller få dage. Indsatsen kan igangsættes i familiens hjem eller til et opstartsmøde på kommunen.

"Uanset hvilket tidspunkt jeg har haft ringet til dem, fordi der har været problemer herhjemme, så kommer de - og det er, om det er midt om natten eller tidligt om morgenen - så kommer de så hurtigt, de kan. Og det har hjulpet min familie rigtigt meget"

Forælder efter et afsluttet familievejledningsforløb

Løsningsfokuseret familievejledning

Move1’s familievejledere arbejder 100% løsningsfokuseret og er specialiseret i Flex Familierådgivning. Det betyder, at vi benytter systemisk løsningsfokuseret korttidsterapi (LØFT) i al vores familiearbejde. Vores familievejledere har fokus på ressourcer og det, der allerede fungerer i en familie. Dette er med henblik på, at forældrene bliver støttet til at identificere, styrke og udvikle egne forældrekompetencer.

Find os

Linde Alle 23,
2750 Ballerup
Tlf: 31 499 800
Mail: info@move1-konsulent.dk
CVR-nr. 28618360

Move1

I Move1 tror vi på, at vores klienter er eksperter i deres eget liv og har svarene på, hvilke forandringer der skal til for at opnå den ønskede fremtid for dem selv og deres familie.